Pobierz TL-WA901ND V3

Wybierz wersję sprzętową:

V3

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TL-WA901ND_V3_150409
Data publikacji: 2015-04-09 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.25 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
 1. Fixed the directory traversal security bug.
 2. Fixed the bug that the LAN getway does not take effect when TL-WA901ND is in Client mode.
 3. Fixed a display error in the WDS scanning result page.
 4. Fixed the bug that chromecast cannot work with TL-WA901ND.

Notes:

Notes:
 1. For TL-WA901ND(UN) V3
 2. Your device’s configuration will be lost after upgrading, which means you need to configure your device again after upgrading.
TL-WA901ND_V3_141030
Data publikacji: 2014-10-30 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.52 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. New Features/Enhancement:
  (1) Added Logout option to logout after configuration .
  (2) only allowed one user to login the management webpage at the same time.
  (3) Improved the security mechanism, enhanced the ability to prevent the XSS and DoS attack.
  (4)Optimized the remote access module, interface display and the performance of Smart IP.
 2. Bug Fixed:
  (1) Fixed a bug that the remote access function would not affect till a reboot.
  (2)Fixed an issue that some Samsung Smart TV can't get Internet access when connected to TL-WA901ND in Client mode.
  (3)Fixed a bug that the Broadcasting packet can't be transmitted from LAN to WLAN in Multi-SSID mode.
  (4)Fixed a bug that the channel display was incorrect in Bridge with AP mode.

Notes:

For TL-WA901N(UN) V3
TL-WA901ND_V3_130828
Data publikacji: 2013-08-28 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.50 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Dodana możliwość ustawienia bramy domyślnej w sekcji LAN
 2. Naprawiony błąd: przekierowywanie z dowolnego adresu domenowego na stronę konfiguracyjną urządzenia

Notes:

Dla TL-WA901ND V3

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
130503
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.