Pobierz TL-WA1201 V3

Wybierz wersję sprzętową:

V3

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Dokumenty

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

  • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
  • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
    (Zazwyczaj wersja V1.x=V1.0, V2.x=V2.0 itd, lub Vx.x6/Vx.x8=Vx.x0, np V1.26/V1.28=V1.20)
    Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
  • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

TL-WA1201(EU)_V3_1.10.33 Build 240115

Pobierz
Data publikacji: 2024-02-26 Język: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 2.98 MB

Zmiany:
1. Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie urządzeń w Liście klientów jako Nieznane, gdy DHCP było wyłączone
2. Naprawiono bład powodujący, że wyświetlanie Listy klientów w trybie Multi-SSID było niekompletne
3. Naprawiono błąd powodujący niepowodzenie połączenia urządzenia MyQ

TL-WA1201(EU)_V3_1.10.32 Build 221020

Pobierz
Data publikacji: 2022-12-27 Język: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 2.97 MB

Zmiany i poprawki:
1. Fixed the bug that when more than three APs work together, the device may work unsteadily if the aging time is specified;
2. Naprawiono błąd, który powodował, że urządzenie mogło nie łączyć się z siecią 2,4Ghz w środowisku o wysokim poziomie zakłóceń;
3. Naprawiono błąd w którym SSID sieci bezprzewodowej mógło się zmienić w pewnych okolicznościach;
4. Naprawiono błąd polegający na tym, że DUT nadal wysyła pakiety ARP co 32 sekundy po przejściu klienta w tryb offline;
5. Zoptymalizowano wydajność sieci bezprzewodowej w paśmie 5Ghz;
6. Zoptymalizowano stabilność połączenia przewodowego.

Uwagi:
1. Dla TL-WA1201(EU) V3

TL-WA1201(EU)_V3_220118

Pobierz
Data publikacji: 2022-03-29 Język: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 3.08 MB

Pierwsze wydane oprogramowanie

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
220118(EU)_Client
Client
Wielojęzyczne
220118(EU)_AP
Access Point
Wielojęzyczne
220118(EU)_Multi-SSID
Multi-SSID
Wielojęzyczne
220118(EU)_RE
Range Extender
Wielojęzyczne

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.