W jaki sposób przywrócić fabryczne ustawienia bezprzewodowego punktu dostępowego TP-Link?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 22:37:38 PM 643297
Ten artykuł dotyczy: 

Uwaga: Wykonanie resetu spowoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych ustawień. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia urządzenia. Należy go wykonywać tylko w przypadku, gdy utworzono kopię bieżących ustawień lub istnieje możliwość dokonania ponownej konfiguracji.

W trakcie działania urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać na 10-15 sekund przycisk reset znajdujący się na tylnym panelu urządzenia. Ustawienia urządzenia zostaną wykasowane i nastąpi jego ponowne uruchomienie.


 

Uwaga:
1. Należy upewnić się, że do urządzenia dołączone jest zasilanie, aż do momentu jego ponownego uruchomienia.

2. Po dokonaniu resetu, adres IP urządzenia powinien zostać zmieniony na następujący: 192.168.1.1 LUB 192.168.1.254. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to w obu przypadkach: admin (pisane małymi literami).

3. Należy się upewnić, iż adres IP komputera jest z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia. Oznacza to, że adres IP komputera powinien być z zakresu: 192.168.1.X (X to liczba od 2 do 253), maska podsieci to: 255.255.255.0, a domyślna brama to 192.168.1.1.

Dodatek:
Urządzenia posiadające określoną wersję firmwaru oraz właściwy sprzęt (wymienione poniżej) mogą zostać zresetowane zgodnie z zaleceniami metody 1. Metoda 2 jest przeznaczona dla pozostałych, niewymienionych urządzeń, oraz takich, których wersje sprzętowe i firmwaru nie zostały wyszczególnione.

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.