Baza danych

AC_1.0.6_Database

Pobierz
Data publikacji: 2017-05-10 Język: Angielski Rozmiar pliku: 279.85 KB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

Notes:

 1. Support CAP300, CAP1750, CAP300-outdoor, CAP1200
 2. You may need to upgrade the AC Controller with the lasted AC database to get full support of the new delivered CAPs.

FAQ

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1.x=V1.0, V2.x=V2.0 itd, lub Vx.x6/Vx.x8=Vx.x0, np V1.26/V1.28=V1.20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

AC500(UN)_V1_190516

Pobierz
Data publikacji: 2019-06-28 Język: Angielski Rozmiar pliku: 11.81 MB

Modifications and Bug Fixes:

1. Fixed the bug that the logger process hangs up abnormally, causing the log not refresh.

2. Update the OpenSSL software to version 1.0.2q to support TLS v1.1 and TLS v1.2

3. Fixed some security issues.

 

Note:

For AC500(UN) 1.0 only.

AC500(UN)_V1_180730

Pobierz
Data publikacji: 2019-02-13 Język: Angielski Rozmiar pliku: 11.76 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Added the Hidden SSID function.
2. Fixed the problem that the HTTPS request will be passed before passing the Facebook Portal authentication.
3. Fixed the problem that modifying the configuration of DHCP server may make the server work improperly if clients having the same name obtain an IP.
4. Fixed the problem that the new username and old username cannot be the same when modifying the accounts.
 

AC500(UN)_v1_171212

Pobierz
Data publikacji: 2018-02-09 Język: Angielski Rozmiar pliku: 11.76 MB

Modifications and Bug Fixes:
1.Now the "Client IP Address" can be shown in the "Client Status".
2. Fixed some bugs related to SMS authentication.
3. Fixed some bugs related to radius authentication.
4. Improved the security mechanism.

Note:
1. For AC500(UN) 1.0

2. When you see the SYS LED is flashing slowly and the web page becomes stuck during the upgrading, please allow a few minutes for the firmware to upgrade on your AC500 and DO NOT cut off the power. Otherwise, the device might be damaged.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
171218
-
Angielski
161027
-
Angielski

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.