Инструкции за ъпгрейд на Omada контролер 

Прочетете инструкциите и определете пътя за ъпгрейд, след което следвайте стъпките предложени за ъпгрейд на вашия контролер, който поддържа вашите конфигурации и намалява общото време на престой при откази.

Пътища за ъпгрейд и съображения за версиите

Независимо кой тип Omada контролер използвате, можете да го ъпгрейднете до различни форми на Omada SDN контролер 4.1.4.

Стари версии
SoftWare Controller

Omada софтуерен контролер

Версия 3.1.4 или по-нова

HardWare Controller

Omada хардуерен контролер

OC200: версия 1.2.0 или по-нова

 
Нова версия
SoftWare Controller

Omada SDN софтуерен контролер

Версия 4.1.5

HardWare Controller

Omada SDN хардуерен контролер

OC200: версия1.7.0

OC300: версия 1.0.0

CloudBased Controller

Облачен контролер на Omada

Очаквайте скоро

Ако в момента използвате версия по-ранна от Omada софтуерен контролер, версия 3.1.4 (Omada хардуерен контролер, версия 1.2.0), първо трябва да ъпгрейднете до една от изброените по-горе версии и след това да следвате процедурата за ъпгрейд в тази ръководство.

Проверка на списъка за съвместимост

Omada SDN контролер може да конфигурира и управлява само устройствата с поддържания фърмуер.

Прегледайте списъка за съвместимост на Omada SDN, за да проверите дали вашето устройство е съвместимо с Omada SDN контролер. Моля, щракнете върху изображението на устройството и проверете дали имате най-новия фърмуер. Ако не, моля, изтеглете най-новия фърмуер от тази страница.

 

Актуализации на функции

Има две нива на функционални промени, на които трябва да обърнете внимание при ъпгрейд на контролер: функции, които трябва да бъдат конфигурирани и функции, които трябва да бъдат коригирани.

1. Функции, които трябва да бъдат конфигурирани

Тези функции ще изискват ръчна конфигурация. С други думи, това са функции, които имат директно съответстващо решение, но по различни причини не могат да бъдат ъпгрейдвани автоматично.

Безжично управление> Контрол на достъпа

Контролът на достъпа е актуализиран до ACL в модула Мрежова сигурност в Omada SDN контролер 4.1.4. Новата функция може да бъде приложена към конкретни клиенти или групи, чийто трафик преминава през гейтуея, комутаторите и EAP.

Ако искате да възстановите конфигурациите за контрол на достъпа, отидете на Настройки > Мрежова сигурност > ACL и конфигурирайте ръчно EAP ACL правилата след ъпгрейда.

Безжично управление > Портал

Порталът е подобрен в Omada SDN контрллер 4.1.4, който може да влезе в сила за SSID и LAN мрежи. Само един портал е разрешен за един сайт и поддържа един тип автентификация (включително Без автентификация, Проста парола, Хотспот, Външен RADIUS сървър и Външен портален сървър). За Хотспот можете да изберете един или повече режими за автентификация от Ваучер, Местен потребител, SMS, RADIUS и Facebook.

Ако искате да възстановите конфигурацията на портала, отидете на Настройки > Автентификация и конфигурирайте портала ръчно след надстройка.

Безжичен контрол > Политика за безплатна автентификация Политиката за безплатна автентификация е променена на Политика без автентификация като подчинена функция на портала в Omada SDN контролер 4.1.4, която може да позволи на определени клиенти да имат достъп до интернет без  портална автентификация.
2. Коригирани функции

Това са функции, които са коригирани или заменени от нови дизайни.

Безжично управление> Съставяне на график
Безжичен контрол > Асоциация на графика 
Двата модула са адаптирани към модула Профил в Omada SDN контролер 4.1.4, който осигурява по-гъвкав и практичен подход за персонализиране и асоцииране на времевия диапазон.
Анализ > Ненадеждни фалшиви AP
Анализ > Надеждни фалшиви AP
Двата модула са настроени в Omada SDN контролер 4.1.4. Детектирането на фалшиви точки за достъп (AP) може да сканира всички канали, за да открие всички близки AP чрез оптимизиран механизъм, но няма да сортира фалшивите AP на Надеждни или Ненадеждни в новата версия, което опростява конфигурацията.
Настройки на обекта > Настройки на журнала За старите версии трябва да зададете имейл адреси на подателя и получателя за получаване на системни журнали, и да зададете Времеви режим, за да определите системните журнали, които да се изпращат в определен час или интервал от време. С пощенски сървър конфигуриран на Контролер модула, Omada SDN контролер 4.1.4 може да изпраща имейли за ресетиране на вашата парола, за изпращане на известия и доставяне на системните журнали. И системните дневници ще бъдат автоматично изпращани по имейл до пощенската кутия, обвързана с администраторския акаунт, на редовни интервали.
Настройки на контролера> Потребителски акаунт Нивата на ролите на системните администратори са предварително дефинирани. Системните администратори на стария контролер имат три типа роли с низходящ приоритет: Администратор (включително Основен администратор), Оператор и Наблюдател. Съответно, трите роли на новата версия са Главен администратор, Администратор и Наблюдател.

До кой SDN контролер искате да ъпгрейднете?

Omada SDN контролер предлага разнообразни решения за инсталиране. Трите вида контролер се различават по форми, но те изпълняват едни и същи функции за управлението и наблюдението на мрежите.

Процедура на ъпгрейд

 
1. Архивирайте текущия си контролер.
 • Стъпка 1

  Отидете в Настройки на контролера > Архивиране и Възстановяване.

  Step1

 • Стъпка 2

  Изберете продължителността на времето в дни, в които данните ще бъдат архивирани в падащия списък Запазено архивиране на данни. Например, при избрани 7 дни, ще бъдат архивирани данните само от последните 7 дни.

 • Стъпка 3

  Щракнете върху Архивиране, за да запазите текущата конфигурация и данни в контролера като архивен файл.

2. Деинсталирайте вашия текущ контролер.
 • Стъпка 1

  В полето за търсене в лентата на задачите на хоста на контролера въведете Контролен Панел и го изберете от резултатите. Изберете Програми > Програми и функции.

  Натиснете и задръжте (или щракнете с десния бутон) върху програмата, която искате да премахнете, и изберете Деинсталиране. След това следвайте указанията на екрана.

  Step1

 • Стъпка 2

  Щракнете върху Не, за да премахнете напълно всички данни на контролера.

  Step2

3. Инсталирайте Omada софтуерен контролер 4.1.5.
 • Стъпка 1

  Стартирайте инсталационния файл и следвайте съветника, за да инсталирате Omada SDN контролер. Инсталационният файл може да бъде изтеглен от https://www.tp-link.com/en/support/download/omada-software-controller/.

 • Стъпка 2

  Стартирайте Omada SDN контролера и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка. След като съветникът приключи, ще се появи екран за вход. Въведете потребителското име и паролата, които сте създали, и щракнете върху Вход.

4. Импортирайте архивния файл на предишния контролер.
 • Стъпка 1

  Отидете в Настройки > Поддръжка > Архивиране и възстановяване.

  Step1

 • Стъпка 2

  Щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете архивния файл на предишния контролер. След това щракнете върху Възстановяване, за да качите файла.

5. Ъпгрейд на устройствата в Omada SDN контролер.
 • Стъпка 1

  След като архивните файлове бъдат импортирани, устройствата автоматично ще бъдат открити и приети от контролера. Отидете на Устройства, и щракнете Upgrade Iconза да ъпгрейднете устройствата.Или можете да щракнете Start Rolling Upgrade за надграждане на устройствата в пакет.

  Step1

 • Стъпка 2 (по избор)

  За да осъществите персонализирано надстройване, можете да щракнете върху записа на устройството, за да отворите прозореца Свойства, щракнете върху Конфигуриране и след това можете да надстроите ръчно версията на фърмуера на устройството в раздела Управление на устройството.

  Step2

 
 
1. Инсталирайте Omada софтуерен контролер 4.1.5.
 
2. Мигрирайте вашите конфигурации и данни от текущия контролер към новия контролер.
 • Стъпка 1

  На текущия контролер, отидете в Настройки на контролера > Мигриране > Мигриране на контролера, изберете продължителността на времето в дни, за което данните ще бъдат архивирани в Архива на запазените данни, и щракнете върху Изтегляне на архивен файл, за да експортирате конфигурациите и данните на текущия контролер като архивен файл. Ако сте архивирали файла, щракнете върху Пропуснете.

  Step1

 • Стъпка 2

  Влезте в базирания в облака контролер. Ако нямате облачен контролер, отидете на https://omada.tplinkcloud.com и следвайте инструкциите, за да се регистрирате първо за облачен контролер.

  отидете в Настройки > Поддръжка > Архивиране и възстановяване. Щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете архивния файл на предишния контролер. След това щракнете върху Възстановяване, за да качите файла.

  След като файлът е възстановен в новия контролер, върнете се към предишния контролер и щракнете върху Потвърди.

  Step2

 • Стъпка 3

  На текущия контролер въведете IP адреса или URL адреса на новия контролер в полето за въвеждане на URL/IP на контролера. След това щракнете върху Мигриране на устройства, за да мигрирате устройствата към новия контролер.

  Step3

  Забележка:
  Уверете се, че TCP/UDP портовете 29810–29813 са активирани на компютъра. Така EAP могат да комуникират с контролера чрез портовете. Ако защитната стена и антивирусният софтуер блокират тези портове, те също блокират пакетите между контролера и EAP.

 • Стъпка 4

  Проверете дали всички мигрирани устройства са видими и свързани върху новия контролер. Когато всички мигрирани устройства са в състояние Свързано на страницата Устройства на новия контролер, щракнете върху Забравяне на устройства, за да завършите процеса на мигриране.

  Step4

 • Omada Cloud-Based Controller използва модел на лицензиране, базиран на устройства, за управление на устройствата и мрежите. Следователно, обвържете устройствата с валидни лицензи, след като всички устройства бъдат мигрирани към Omada Cloud-Based Controller. За подробна информация относно лицензирането въз основа на устройство вижте Научете повече за лицензирането.
3. 3. Ъпгрейд на устройствата в Omada SDN контролер.
 
 
 
1. Направете ъпгрейд на фърмуера на вашия текущ контролер.

Хардуерният контролер може да бъде ъпгрейднат онлайн или ръчно по малко по-различен начин.

Онлайн ъпгрейд
 • Стъпка 1

  Отидете на Настройки на контролера > Поддръжка, щракнете върху Изтегляне и ъпгрейд, за да ъпгрейднете контролера до междинна версия 1.2.3.

  Step1

 • Стъпка 2

  Отидете в Настройки на контролера > Архивиране и възстановяване.

  Step2

  Изберете продължителността на времето в дни, през които данните ще бъдат архивирани в падащия списък Архив на запазени данни. Щракнете върху Архивиране, за да запазите текущата конфигурация и данни в контролера като архивен файл.

 • Стъпка 3

  След като архивирането приключи, отидете на Настройки на контролера > Поддръжка, щракнете върху Изтегляне и ъпгрейд, за да ъпгрейднете контролера до новата версия 1.7.0, която е Omada SDN контролер.

  Step3

Ръчен ъпгрейд
 • Стъпка 1

  Отидете в Настройки на контролера > Архивиране и възстановяване.

  Step1

  Изберете продължителността на времето в дни, през които данните ще бъдат архивирани в падащия списък Архив на запазени данни. Щракнете върху Архивиране, за да запазите текущата конфигурация и данни в контролера като архивен файл.

 • Стъпка 2

  Отидете на Настройки на контролера > Поддръжка, щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете правилния файл на фърмуера на новата версия 1.7.0, който е Omada SDN контролер.

  Step2

2. Импортирайте архивния файл на предишния контролер.
 
 
 
 
1. Инсталиране на Omada SDN хардуерен контролер.

Инсталирайте вашия нов хардуерен контролер според вашите нужди и мрежовата топология. След това стартирайте контролера и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите Бързата настройка.

 
 
 
 
1.Ъпгрейд до Omada софтуерен контролер.
Ъпгрейд на същия компютър
 
Ъпгрейд на различни устройства
 
2. Мигрирайте вашите конфигурации и данни от текущия контролер към новия контролер.
 • Експорт
 • Step1
 • Облачно-базиран контролер
  IP/Информационен URL 
 • Step3
 • Step4
 
 
1. Ъпгрейд до Omada хардуерен контролер
Ъпгрейд на същия Omada хардуерен контролер
 
Ъпгрейд на друг Omada хардуерен контролер
 
 

From United States?

Get products, events and services for your region.