Làm thế nào để định cấu hình xác thực Voucher trên Omada Controller?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-30-2021 02:57:51 AM 195101
This Article Applies to: 

Bài viết này áp dụng cho Omada Controller 2.6.0 hoặc cao hơn.

Xác thực Voucher là một loại xác thực cổng thông tin đơn giản, bạn có thể tạo mã voucher ngẫu nhiên trong Omada Controller và giao chúng cho khách hàng. Sau đó, khách hàng có thể sử dụng các voucher này để vượt qua xác thực cổng thông tin và truy cập mạng. Đặc biệt tiện lợi khi sử dụng xác thực Voucher ở những nơi như quán café, nhà hàng và khách sạn.

Tài liệu này giới thiệu làm thế nào để cấu hình xác thực Voucher.

1. Tạo một SSID

Đến Cài Đặt Wi-Fi > Cài Đặt Wi-Fi Cơ Bản để tạo một SSID cho xác thực Voucher.

2. Thêm Cổng Voucher và Trang Cấu Hình Đăng Nhập

Đến Kiểm soát Wi-Fi > Cổng và nhấp Thêm một cổng mới. Cửa sổ như bên dưới sẽ xuất hiện.

Định cấu hình cài đặt cơ bản và trang đăng nhập như hình trên. Bạn cũng có thể cấu hình tính năng quảng cáo theo nhu cầu của mình.

Trong phần Thông Tin Cơ Bản, nhấp Quản Lý Voucher.

3. Tạo Vouchers

Trang quản lý voucher sẽ xuất hiện. Đến trang Voucher và nhấp Tạo Voucher.

Cửa sổ sau sẽ bật lên.

Cấu hình các thông số cho voucher cần tạo: độ dài mã, số lượng voucher, loại voucher và thời hạn.

Có hai loại voucher: Đơn lẻ và Nhiều. Đơn lẻ có nghĩa là một voucher chỉ có thể được sử dụng bởi một khách hàng. Nhiều có nghĩa là một voucher có thể được sử dụng bởi nhiều khách hàng cùng một lúc.

Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình các tính năng Giới hạn Tốc độ và Giới hạn Lưu lượng. Giới hạn tốc độ được sử dụng để giới hạn tốc độ của mỗi máy khách và Giới hạn lưu lượng được sử dụng để giới hạn tổng lưu lượng được phép truyền bởi mỗi máy khách.

4. In Voucher

Các voucher đã tạo được hiển thị ở trang sau. Nhấp vào In Tất Cả Các Voucher Chưa Sử Dụng.

Sau đó, bạn có thể in trang sau và giao voucher cho khách hàng của mình.

5. Sử Dụng Voucher Để Truy Cập Vào Mạng

Khách hàng có thể kết nối với SSID để xác thực Voucher và nhập mã voucher để truy cập mạng.

6. Quản Lý Máy Khách

Trên trang Khách, bạn có thể xem thông tin của các máy khách đã vượt qua xác thực Voucher và quản lý các máy khách này.

Bạn có thể nhấp   để ngắt kết nối với máy khách hoặc nhấp  để gia hạn thời gian kết nối trước khi voucher hết hạn.

Lưu ý:

Để đảm bảo rằng xác thực Voucher hoạt động bình thường, Omada Controller của bạn cần được duy trì hoạt động mọi lúc.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.