Làm thế nào để định cấu hình tính năng cổng thông tin (portal) trên Omada Controller?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-31-2022 06:28:49 AM 304052
This Article Applies to: 

Thích hợp với: Omada Controller V4.1.5 hoặc cao hơn và và các sản phẩm EAP với firmware tương ứng.

Xác thực cổng thông tin là một loại phương pháp xác thực truy cập, còn được gọi là xác thực web. Với tính năng cổng thông tin được định cấu hình trên Omada Controller, khi một máy khách không dây kết nối với EAP do Omada Controller quản lý và cố gắng truy cập internet, nó sẽ được chuyển hướng đến một trang web được thiết lập trước yêu cầu thông tin xác thực bổ sung. Chỉ máy khách không dây có thông tin xác thực phù hợp mới có thể vượt qua xác thực web để truy cập internet

Xác thực cổng thông tin phù hợp để quản lý truy cập không dây ở những nơi công cộng như khách sạn, trung tâm thương mại, sân bay, v.v. Nó cung cấp phương pháp linh hoạt để kiểm soát các kết nối với mạng và trang cổng thông tin xác thực tùy chỉnh sống động để thúc đẩy kinh doanh.

Sau đây là một số hướng dẫn về cách định cấu hình tính năng cổng thông tin trên Omada Controller.

Bước 1 Chạy Omada Controller

Bắt đầu phần mềm Omada Controller và đăng nhập vào trang quản lý. Cách cài đặt và đăng nhập vào Omada Controller, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng của phần mềm Omada Controller.

Lưu ý: Vui lòng giữ cho controller hoạt động khi bạn sử dụng xác thực cổng thông tin.

Bước 2 Chọn loại xác thực cổng thông tin phù hợp

  1. Đi tới Authentication > Portal và nhấp vào để tạo một cổng thông tin mới. Chỉ định tên và chọn SSID cho Cổng thông tin.

2. Chọn một trong sáu phương pháp xác thực. Các phương pháp xác thực này có sẵn: No Authentication, Simple Password, Hotspot, External RADIUS Server, External Portal Server Facebook.

 

  • Với cấu hình No Authentication, tất cả các máy khách không dây được kết nối với thiết bị EAP sẽ có quyền truy cập internet mà không cần bất kỳ xác thực nào. Nhưng máy khách vẫn sẽ thấy trang đăng nhập được thiết lập trước.

  • Với cấu hình Simple Password, tất cả các máy khách không dây sẽ sử dụng mật mã duy nhất này để xác thực.

  • Với cấu hình Hotspot, máy khách có thể truy cập mạng sau khi vượt qua bất kỳ loại xác thực nào trong số 5 xác thực: Voucher, Local User, SMS, RADIUS, Form Auth.

Voucher

Máy khách có thể sử dụng các mã voucher duy nhất do controller tạo ra trong khoảng thời gian sử dụng được xác định trước. Mã voucher có thể được in ra từ controller, vì vậy bạn có thể in mã và gửi chúng cho khách hàng của mình để buộc truy cập mạng vào tiêu dùng.

Người Dùng Nội Bộ

Máy khách hàng phải nhập đúng tên người dùng và mật mã của tài khoản đăng nhập để vượt qua xác thực.

SMS

Khách hàng có thể nhận mã xác minh bằng điện thoại di động của họ và nhập mã nhận được để vượt qua quá trình xác thực.

RADIUS

Máy khách được yêu cầu nhập tên người dùng và mật mã chính xác được lưu trữ trong máy chủ RADIUS để vượt qua xác thực.

Form Auth

Máy khách được yêu cầu điền vào bản khảo sát do quản trị viên mạng tạo để vượt qua xác thực. Nó có thể được sử dụng để thu thập phản hồi từ máy khách của bạn.

  • Nếu bạn có máy chủ RADIUS, bạn có thể cấu hình External RADIUS Server. Với loại cổng này, bạn có thể có hai loại tùy chỉnh cổng: Local Web Portal và External Web Portal. Trang đăng nhập xác thực của Cổng thông tin điện tử nội bộ được cung cấp bởi máy chủ cổng thông tin tích hợp của controller.  External Web Portal được cung cấp bởi external Web Portal. Nhập URL của trang đăng nhập xác thực do  External Web Portal cung cấp trong trường URL External Web Portal.

  • Tùy chọn External Portal Server được thiết kế cho các nhà phát triển. Họ có thể tùy chỉnh kiểu xác thực của riêng mình như xác thực tài khoản Google theo giao diện do Omada Controller cung cấp.

  • Với cấu hình Facebook Portal, máy khách kết nối với Wi-Fi của bạn, họ sẽ được chuyển hướng đến trang Facebook của bạn. Để truy cập Internet, máy khách cần đăng nhập tài khoản hoặc nhập mã mật mã vào trang Facebook.

Bước 3 Tùy chỉnh Trang Cổng thông tin

Trong phần Tùy chỉnh Cổng thông tin, hãy tùy chỉnh trang Cổng thông tin bao gồm ảnh nền, ảnh biểu trưng, v.v.

Và bạn có thể chọn hiển thị hình ảnh quảng cáo cho người dùng và cấu hình các thông số liên quan trong phần Advertisement.

Lưu ý:

  1. Kích thước hình ảnh tối đa của hình nền và hình logo là 2MB. Các định dạng được hỗ trợ là .jpg, .bmp, .gif, .png, .jpeg.
  2. Hãy nhớ nhấp vào sau khi hoàn thành tất cả các cấu hình portal.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.