Giới thiệu ngắn gọn về tính năng DFS

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 10-12-2021 08:41:34 AM 262179
This Article Applies to: 

 

DFS Là Gì?

Dynamic Frequency Selection (DFS), Lựa chọn tần số động là đề cập đến cơ chế cho phép các thiết bị không được phép, đặc biệt là các thiết bị hoạt động ngoài trời chia sẻ các băng tần 5GHz đã được phân bổ cho các hệ thống radar mà không gây nhiễu cho các radar đó.

Khi bật tính năng DFS, các thiết bị sẽ theo dõi tần số mà chúng đang sử dụng cho các tín hiệu radar. Nếu tín hiệu radar được phát hiện trên kênh hiện tại, thiết bị sẽ rời khỏi kênh đó và tự động chuyển sang kênh thay thế. Ngoài ra, kênh mà radar được phát hiện sẽ không được sử dụng trong một khoảng thời gian.

 

Kênh nào yêu cầu DFS?

 

Lưu ý:  

Các kênh được liệt kê ở trên bao gồm tất cả các kênh DFS theo Quy định của ITU-T Radio, nhưng các kênh DFS hiện có có thể khác nhau ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

 

DFS hoạt động như thế nào?

Trước khi hoạt động:

Nếu các thiết bị 5GHZ có tính năng DFS được bật chọn kênh DFS trước khi hoạt động, thiết bị sẽ phát hiện tín hiệu radar trong một khoảng thời gian (khoảng 1 hoặc 10 phút). Và nếu tín hiệu radar được phát hiện trên kênh hiện tại, các thiết bị sẽ rời khỏi kênh đó và chuyển sang kênh khác.

Trong khi hoạt động:

Khi hoạt động trên kênh DFS, các thiết bị 5GHZ có bật tính năng DFS sẽ giám sát kênh hoạt động để tìm tín hiệu radar liên tục. Nếu tín hiệu radar được phát hiện trên kênh hoạt động hiện tại, các thiết bị cũng sẽ loại bỏ kênh đó và chọn một kênh thay thế.

 

DFS ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Thiết bị 5GHz có thể chọn kênh DFS trong trạng thái ban đầu, vì vậy thiết bị khách sẽ không thể tìm thấy mạng không dây của nó trong một thời gian.

Nếu thiết bị đã hoạt động trên kênh DFS và tín hiệu radar được phát hiện, bạn sẽ gặp phải tình trạng ngắt kết nối, tuy nhiên kết nối có thể được khôi phục sau một thời gian. Nhưng bạn có thể thấy sự thay đổi trong kênh hoạt động.

Lưu ý:

  1. Nếu hoạt động trên kênh 52,56,60,64,100,104,108,112,132,136,140, thiết bị 5GHZ sẽ phát hiện tín hiệu radar trong khoảng 1 phút và sẽ mất khoảng 10 phút khi hoạt động trên kênh 116,120,124,128 theo Quy định của ITU-T Radio. Máy khách không dây không thể tìm thấy AP phát tín hiệu không dây trong khoảng thời gian này.
  2. Mặc dù DFS cung cấp cho bạn sự lựa chọn để sử dụng các kênh DFS nhưng nó có thể gây khó chịu khi có radar hoạt động gần đó. Để giảm thiểu ảnh hưởng của DFS, bạn có thể chọn một kênh không phải DFS cố định nếu có.

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.