Cài đặt chế độ Access Point trên thiết bị Pharos ?

User Application Requirement
Updated 07-20-2017 06:36:12 AM 217035
This Article Applies to: 

Tính năng: Với chế độ AP, thiết bị sẽ hoạt động như một điểm truy cập không dây trung tâm.

Ở đây chúng ta sẽ thao tác trên thiết bị CPE.

Truy cập trang quản lý của CPE

 

Lưu ý: CPE210 hoạt động chỉ với băng tần 2.4GHz và phát ra sóng ở băng tần 2.4GHz; CPE510 chỉ hoạt động với băng tần 5GHz và phát ra sóng 5GHz. Ở đây chúng ta lấy thiết bị CPE510 làm ví dụ. 

 

CÀI ĐẶT NHANH

Bước 1:

Chọn Quick Setup-> Chọn mục “Access Point” -> Chọn Next

 

Bước 2:

Địa chỉ truy cập mặc định của CPE là 192.168.0.254, chúng ta có thể thay đổi địa chỉ này bằng một địa khác trùng khớp với lớp mạng của hệ thống bạn đang dùng. Ví dụ, nếu thiết bị modem/router chính của bạn có địa chỉ IP 192.168.1.1, chúng ta có thể đặt địa chỉ IP CPE510 tương ứng 192.168.1.* (*=2~254),Subnet Mask 255.255.255.0 .

Chọn Next để tiếp tục.

 Step 3:

Cài đặt tên không dây (SSID) và mật khẩu (PSK Password)

 

Bước 4:

Chọn Finish và đợi cho quá trình cài đặt hoàn tất trong khoảng 1 phút.

Lắp đặt CPE

Sau khi cài đặt bạn có thể tháo dây cáp đang kết nối đến máy tính từ cổng LAN của bộ chuyển đổi  PoE và gắn vào hệ thống mạng của bạn.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.