Cách đặt ID VLAN/ PVID cho cổng thứ hai trên EAP

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-05-2022 09:46:42 AM 36586
This Article Applies to: 

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho các sản phẩm dòng EAP-Wall, đối với các sản phẩm EAP-Gắn Trần, cổng thứ hai của nó là cổng cầu nối không hỗ trợ cấu hình VLAN.

 

Trong một số trường hợp, bạn đã đặt nhiều VLAN trên switch, nhưng bạn cũng muốn đặt VLAN tương ứng trên EAP được kết nối sau switch. Nếu cấu trúc liên kết mạng như Gateway --- Switch ----- sản phẩm dòng EAP-Wall và đây là cài đặt VLAN trên các thiết bị phía trước như VLAN 10, thì bạn cũng có thể đặt PVID (VLAN ID) cho các cổng khác trên EAP như bạn muốn. Bạn có thể tham khảo các bước sau.

1) Vào Devices, , và nhấp vào EAP mong muốn, sau đó đi tới Config > Advanced trong cửa sổ Properties.

 

2) Chọn 2.4GHz hoặc 5GHz và chọn cổng ETH tương ứng để đặt ID VLAN/PVID. Lấy Cổng ETH1 làm ví dụ, kích hoạt nó và nhập số VLAN tương ứng.

Ở phần đầu của bài viết này, chúng tôi đã đề cập đến việc bạn đặt VLAN 10 trên switch, vì vậy chúng ta hãy sử dụng 10 làm ví dụ ở đây. Khi điều này được cài đặt, đối với cổng này, PVID là 10, VLAN10 không được gắn thẻ và không có VLAN nào được gắn thẻ.

Nếu bạn muốn switch truyền dữ liệu cho VLAN 20, thì bạn cần thay đổi số lượng Cổng ETH1 thành 20 tại đây, v.v.

 

 

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.