Cách quản lý các thiết bị Omada tại các trang web khác nhau trên Internet bằng Omada Controller

Hướng dẫn cấu hình
Updated 09-28-2022 06:33:39 AM 28617
This Article Applies to: 

Như hình dưới đây, trụ sở chính và văn phòng chi nhánh được kết nối với nhau bằng Internet. Tại trụ sở chính, có TP-Link Omada Controller và TL-ER7206 trong subnet 192.168.1.0/24. Trong văn phòng chi nhánh, có EAP660 HD, TL-SG3210 và TL-ER7206 trong subnet 192.168.0.0/24.

 

Bước 1. Cấu hình quy tắc chuyển tiếp cổng trên TL-ER7206 trong trụ sở chính cho Máy chủ controller (192.168.1.185)

Vui lòng truy cập Transmission - NAT - Virtual Server và cấu hình một máy chủ ảo cho cổng TCP & UDP, nằm trong khoảng từ 29810 đến 29814.

Ảnh chụp màn hình cấu hình của Chuyển tiếp cổng ở chế độ độc lập.

 

Bước 2. Ba phương pháp để Omada Controller phát hiện ra các thiết bị Omada trong văn phòng chi nhánh.

  • Phương pháp 1: Tiện ích phát hiện

Chạy Tiện ích khám phá Omada trong Văn phòng chi nhánh, chọn thiết bị Omada và nhấp vào “Cài đặt hàng loạt. Điền Tên máy chủ / IP của controller với địa chỉ IP WAN của TL-ER7206 trong trụ sở chính là 172.30.30.199 và Tên người dùng / Mật mã của thiết bị Omada. Cuối cùng, nhấp vào “Áp dụng”. Tên người dùng / Mật mã mặc định của thiết bị là admin/admin. Nếu Tên người dùng và Mật mã của các thiết bị Omada không giống nhau, vui lòng quản lý từng thiết bị một.

 

Ảnh chụp màn hình cấu hình của tiện ích phát hiện Omada

 

  • Phương pháp 2: Controller thông báo URL

Ở chế độ Độc lập, vui lòng chuyển đến Cài đặt System Tools/System-Controller của mọi thiết bị Omada, điền vào URL Thông tin / IP của Controller với địa chỉ IP WAN của TL-ER7206 trong trụ sở chính là 172.30.30.199. Sau đó nhấp vào Áp dụng.

 

Ảnh chụp màn hình cấu hình của Cài đặt Controller TL-ER7206 ở chế độ độc lập.

 

Ảnh chụp màn hình cấu hình của Cài đặt Controller TL-SG3210 ở chế độ độc lập.

 

Ảnh chụp màn hình cấu hình của Cài đặt Controller EAP660 HD ở chế độ độc lập.

 

  • Phương pháp 3: DHCP Tùy chọn138

Sử dụng Tiện ích phát hiện Omada hoặc đặt URL thông báo của controller để sử dụng TL-ER7206 tại văn phòng chi nhánh. Và sau đó đi tới Settings > Wired Networks > LAN > Networks, nhấp vào cột ACTION của mạng LAN nơi chứa các máy khách DHCP. Kích hoạt Máy chủ DHCP và cấu hình các thông số DHCP chung. Sau đó nhấp vào Tùy chọn DHCP nâng cao và chỉ định Tùy chọn 138 làm địa chỉ IP của controller, là IP WAN của TL-ER7206 trong Trụ sở chính. Nhấp vào để lưu.

Để DHCP Tùy chọn 138 có hiệu lực, bạn cần phải gia hạn các tham số DHCP cho các máy khách DHCP. Một cách khả thi là ngắt kết nối switch và EAP, sau đó kết nối lại chúng.

Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng Omada Gateway, bạn cũng có thể sử dụng Máy chủ DHCP hỗ trợ tính năng tùy chọn 138 để hoàn tất cấu hình.

 

Ảnh chụp màn hình cấu hình của DHCP138 trong Omada Controller.

 

Bước 3. Sử dụng các thiết bị Omada trong Omada Controller.

Sau khi hoàn tất việc cấu hình các thiết bị Omada tại văn phòng chi nhánh sẽ xuất hiện trong danh sách “đang chờ xử lý” của Omada Controller, có nghĩa là bạn có thể nhấp vào nút tick trong vòng tròn màu đỏ và quản lý các thiết bị này ngay bây giờ.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng gateway vào trang web mặc định, vui lòng nhấp vào “Thêm trang web mới” trong danh sách thả xuống của Trang web và định cấu hình các thông số của văn phòng chi nhánh. Bởi vì một trang web chỉ có thể sử dụng một gateway.

 

Ảnh chụp màn hình của Thêm trang web mới trong Omada Controller.

Ảnh chụp màn hình các thiết bị Omada trong Omada Controller.

 

Bài viết liên quan:

Làm cách nào để cài đặt tính năng Chuyển tiếp cổng trên TP-Link SMB Router (giao diện người dùng mới)?

Cách cài đặt tiện ích phát hiện Omada TP-Link trên PC chạy Windows và macOS?

 

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.