Làm thế nào để Chọn Chế độ Hoạt động của các Sản phẩm Dòng Pharos?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-04-2022 08:54:56 AM 91399
This Article Applies to: 

Các sản phẩm thuộc dòng Pharos của TP-Link hỗ trợ sáu chế độ hoạt động để đáp ứng yêu cầu mạng của người dùng, bao gồm chế độ Access Point, Client, Repeater, Bridge, AP Router và AP Client Router (WISP Client). Các đặc điểm và môi trường ứng dụng của các chế độ khác nhau được giới thiệu dưới đây.

 1. Điểm Truy Cập

Chế độ Điểm truy cập (AP) được sử dụng để chuyển kết nối có dây thành kết nối không dây. Ở chế độ AP, thiết bị hoạt động như một trung tâm trung tâm và cung cấp điểm truy cập không dây cho các máy khách không dây.

 • Môi trường thông thường

 • Yêu cầu mạng

Trong khuôn viên, cộng đồng, khu công nghiệp hoặc nơi công cộng khác chỉ có sẵn mạng có dây, hãy thiết lập vùng phủ sóng của mạng không dây để cung cấp truy cập không dây cho người dùng.

 1. Máy khách

Chế độ máy khách được sử dụng để chuyển kết nối không dây thành kết nối có dây. Ở chế độ Máy khách, thiết bị hoạt động như một bộ chuyển đổi không dây. Nó nhận tín hiệu không dây từ AP gốc hoặc trạm và cung cấp mạng có dây cho người dùng.

 • Môi trường thông thường

 • Yêu cầu mạng

Kết nối các thiết bị chỉ áp dụng cho mạng có dây, chẳng hạn như Smart TV, Media Player với mạng không dây.

 1. Lặp sóng

Chế độ lặp sóng được sử dụng để mở rộng vùng phủ sóng không dây của mạng không dây hiện có. SSID và loại mã hóa của thiết bị phải giống với SSID và loại mã hóa của AP gốc.

 • Môi trường thông thường

 • Yêu cầu mạng

Nếu bạn muốn kết hợp hai mạng qua kết nối không dây nhưng khoảng cách nằm ngoài phạm vi phủ sóng không dây của mạng, bạn có thể đặt một hoặc nhiều thiết bị ở chế độ lặp sóng dọc theo đường để lặp lại tín hiệu không dây và mở rộng phạm vi truyền không dây.

Lưu ý:

Tín hiệu không dây của thiết bị ở chế độ Cầu nối / Lặp sóng thường yếu hơn ở các chế độ khác. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hai thiết bị ở chế độ Máy khách và Điểm truy cập tương ứng để thay thế thiết bị ở chế độ Cầu nối / Lặp sóng.

 1. Cầu nối

Chế độ cầu nối được sử dụng để mở rộng vùng phủ sóng không dây của mạng không dây hiện có. SSID và loại mã hóa của thiết bị có thể khác với SSID của AP gốc.

 • Môi trường thông thường

 • Yêu cầu mạng

Nếu bạn muốn kết hợp hai mạng qua kết nối không dây nhưng khoảng cách nằm ngoài phạm vi phủ sóng không dây của mạng, bạn có thể đặt một hoặc nhiều thiết bị ở chế độ Cầu nối dọc theo đường để lặp lại tín hiệu không dây và mở rộng phạm vi truyền không dây. Người dùng có thể sử dụng SSID và kiểu mã hóa khác từ AP gốc để truy cập mạng.

Lưu ý:

Tín hiệu không dây của thiết bị ở chế độ Cầu nối / lặp sóng thường yếu hơn ở các chế độ khác. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hai thiết bị ở chế độ Máy khách và Điểm truy cập tương ứng để thay thế thiết bị ở chế độ Cầu nối / lặp sóng.

 1. Router AP

Thiết bị ở chế độ router AP hoạt động như một router không dây gia đình bình thường nhưng cung cấp phạm vi mạng không dây rộng hơn. Nó có thể kết nối với mạng có dây thông qua PPPoE, L2TP, PPTP, IP động và IP tĩnh, đồng thời cung cấp quyền truy cập không dây cho các máy khách.

 • Môi trường thông thường

 • Yêu cầu mạng

Trong khuôn viên, cộng đồng, khu công nghiệp hoặc nơi công cộng khác chỉ có sẵn mạng có dây, hãy thiết lập vùng phủ sóng mạng không dây để cung cấp truy cập không dây cho người dùng. Không giống như chế độ Điểm truy cập, thiết bị ở chế độ Router AP có thể kết nối trực tiếp với modem mà không cần router.

 1. Router Máy Khách AP (WISP Client)

Chế độ Router Máy khách AP được sử dụng để truy cập internet do WISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây) cung cấp thông qua kết nối không dây. Đối với các máy khách downstream, thiết bị hoạt động như một router wifi gia đình bình thường và có thể cung cấp kết nối có dây và kết nối không dây đồng thời.

 • Môi trường thông thường

 • Yêu cầu mạng

Nếu bạn muốn nhận dịch vụ internet từ WISP, bạn có thể đặt thiết bị làm Chế độ ứng dụng khách AP. Thiết bị kết nối không dây với thiết bị ngược dòng thông qua PPPoE, L2TP, PPTP, IP động và IP tĩnh, đồng thời cung cấp cả truy cập có dây và truy cập không dây cho người dùng.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.