Cách quản lý EAP tại các trang web khác nhau trên Internet bằng Omada Controller(qua VPN Tunnel với Tiện ích Khám phá EAP) (Giao diện người dùng cũ)

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 10-21-2022 10:06:33 AM 67735
This Article Applies to: 

Như hình dưới đây, Trụ sở chính và Văn phòng chi nhánh được kết nối với nhau thông qua IPsec VPN tunnel. Trong Trụ sở chính, có TP-Link EAP controller, EAP1 và TL-ER6120 (Router VPN) trong subnet 192.168.1.0/24. Tại văn phòng chi nhánh, có tiện ích khám phá TP-Link EAP, EAP2 và TL-ER6120 (router VPN) trong subnet 192.168.0.0/24.

Tài liệu này sẽ giới thiệu cách quản lý các EAP tại các trang khác nhau trên Internet bằng TP-Link EAP controller / Omada (thông qua VPN Tunnel với tiện ích EAP khám phá). Về cách chọn Router VPN và thiết lập IPSec VPN tunnel site to site, vui lòng tham khảo: Thiết lập VPN IPsec Site-to-Site trên router TP-Link

 

Bước 1. Cài đặt VPN trên TL-ER6120 trong văn phòng chi nhánh

1. Vào VPN -> IKE -> IKE Proposal, và hoàn tất cài đặt IKE Proposal được hiển thị như bên dưới:

2. Vào VPN -> IKE -> IKE Policy, và hoàn tất cài đặt IKE Policy được hiển thị như bên dưới

3. Vào VPN -> IPsec -> IPsec Proposal, và hoàn tất cài đặt IPsec Proposal như hiển thị bên dưới.

4. Vào VPN -> IPsec -> IPsec Policy, và hoàn tất cài đặt IPsec Policy được hiển thị như bên dưới. Lưu ý: “Gateway Từ Xa” phải là địa chỉ IP WAN của TL-ER6120 ở trụ sở chính.

 

Bước 2. Cài đặt VPN trên TL-ER6120 ở Trụ sở chính tương tự như “Bước 1”. Ở đây chúng tôi không mô tả chi tiết về chúng nữa. Sau tất cả các cài đặt, VPN tunnel sẽ được thiết lập giữa Trụ sở chính và Văn phòng chi nhánh được hiển thị như bên dưới.

 

Bước 3. Cấu hình trên PC đang chạy Tiện ích khám phá EAP trong Văn phòng chi nhánh

Chạy tiện ích khám phá EAP và điền vào địa chỉ IP của EAP controller / Omada (192.168.1.253) và Tên người dùng / Mật mã của EAP (quản trị viên / quản trị viên theo mặc định). Cuối cùng, nhấp vào “Áp dụng”.

Chú ý: Sau khi EAP được EAP / Omada Controller chấp nhận thành công, bạn không cần Tiện ích khám phá EAP nữa, do đó bạn có thể xóa PC đang chạy tiện ích khám phá EAP khỏi mạng.

 

Bước 4. Chạy EAP Controller. EAP sẽ xuất hiện trong danh sách “đang chờ xử lý” của EAP / Omada controller, có nghĩa là bạn có thể sử dụng EAP / Omada controller để áp dụng và quản lý EAP này ngay bây giờ được hiển thị như bên dưới.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.