ความแตกต่างระหว่างบัญชี Master Administrator, Administrator และ Viewer ใน Omada Controller?

User Application Requirement
Updated 06-21-2023 04:11:55 AM 13273
This Article Applies to: 

เนื่อหาเกี่ยวกับ : Omada SDN Controller

 

ภาพรวม

เมื่อคุณเพิ่มผู้ดูแลระบบใหม่ไปยัง Omada Controller จะสามารถกำหนดบทบาทให้กับบัญชีได้ 3 ประเภทได้แก่ ผู้ดูแลระบบหลัก ผู้ดูแลระบบ และผู้ดู (Master Administrator, Administrator and Viewer) (Omada Controller รองรับการตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้ที่กำหนดเองตั้งแต่ v5.9 แต่ 3 บทบาทนี้ยังคงเป็นค่าเริ่มต้น). ตามชื่อที่แนะนำ คุณจะมีสิทธิ์มากขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบมากกว่าผู้ดู ซึ่งจะช่วยให้คุณจำกัดความต้องการบางคนในการเข้าถึง Omada Controller ของคุณ แต่คุณไม่ต้องการให้เขามีสิทธิ์ทั้งหมดในการแอบดูทั้งหมดของคุณ การกำหนดค่าและข้อมูลใน Omada Controller โดยการเพิ่มเขาเป็นบัญชีผู้ดู

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ใหม่ (บัญชีผู้ดูแลระบบหรือผู้ดู) ใน Omada Controller คุณสามารถระบุไซต์ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ใหม่มีสิทธิ์ ผู้ใช้เหล่านี้ไม่สามารถดูไซต์นอกเหนือจากการอนุญาต ลบไซต์ที่มีอยู่หรือเพิ่มไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบหลักสามารถเพิ่มบัญชีผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูลงใน Omada Controller ในขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มได้เฉพาะบัญชีผู้ดูเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ สำหรับบัญชีผู้ดูในส่วนนี้

 

2. Illustration อธิบายตัวอย่าง

1) Master Administrator account บัญชีผู้ดูแลระบบหลัก

นี่คือบัญชีที่เป็นเจ้าของ Controller ตั้งแต่ต้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเปิดใช้ Controller ในครั้งแรก การเข้าสู่ระบบบัญชีจะถูกแท็กเป็นบัญชีผู้ดูแลระบบหลัก และมีสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็ม (ลำดับความสำคัญสูงสุด) สำหรับการกำหนดค่าทั้งหมดใน Controller

2) Administrator account บัญชีผู้ดูแลระบบ

นี่คือบทบาทที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถเพิ่มลงใน Controller ของคุณ เมื่อเทียบกับบัญชีผู้ดูแลระบบหลัก บัญชีผู้ดูแลระบบจะถูกไม่ให้เข้าถึงดังนี้

Global View: Logs

Global View: Settings

Site view: Transmission->Quality of Services

Site view: VPN->Wireguard

Site view: Profiles->Service Type

Site view: Services->DNS Proxy

Site view: Services->Export Data

Log out (มุมขวาบน)

ในส่วนอื่นๆ ของบัญชีผู้ดูแลระบบจะค่อนข้างเหมือนกันกับบัญชีผู้ดูแลระบบหลัก

 

3) Viewer account บัญชีผู้ดู

เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีผู้ดูแลระบบ บัญชี Viewer มีข้อจำกัดเหล่านี้:

ไม่มีการเข้าถึง —— ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงหรือดูอะไรได้เลย

 1. Site->Device Account
 2. Wired->Internet->WAN
 3. Wireless Networks->WLAN->AI WLAN Optimization
 4. VPN->VPN->IPsec Failover/ SSL VPN
 5. Services-> DHCP Reservation/Dynamic DNS/SNMP
 6. Account Settings (top right corner)

 

ดูได้เท่านั้น——ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือดูรายละเอียดของรายการที่มีอยู่

 1. Dashboard
 2. Map
 3. Devices->Device List
 4. Insight
 5. Logs
 6. Tools
 7. Report
 8. Wired Networks->Internet->WAN mode
 9. Wired Networks->Internet->LAN
 10. Wireless Networks->WLAN
 11. Network Security->ACL
 12. Network Security->URL Filtering
 13. Network Security->Attack Defense
 14. Network Security->Firewall
 15. Network Security->IP-MAC Binding
 16. Transmission
 17. Authentication->Portal/ MAC-Based Authentication/ RADIUS Profile/ LDAP
 18. Services->mDNS/ UPnP/ SSH/ Reboot Schedule/ PoE Schedule/ IPTV/ Upgrade Schedule

 

3. Customized role กำหนดบทบาทเอง Omada Controller v5.9 

หลังจากที่คุณอัปเกรด Omada Controller เป็น v5.9 หรือใหม่กว่าแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งบทบาทต่าง ๆ ด้วยการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ

From United States?

Get products, events and services for your region.