วิธีเปิดใช้งานการโรมมิ่งข้อมูลของ 4G LTE Mobile Wi-Fi ผ่านทางโทรศัพท์การจัดการเว็บอินเตอร์เฟส

Configuration Guide
Updated 08-28-2019 03:29:49 AM 27210
This Article Applies to: 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี่คือการสาธิต M7350:

หากคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการผู้ให้บริการของคุณคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ตามต้องการ

1. โปรดอ้างอิงถึง  How to log in the management interface of 4G LTE Mobile Wi-Fi? (new logo)

2. ไปที่ Dial-up.

3. เปิดการใช้งาน  Data Roaming.

https://static.tp-link.com/image001_1495504124557d.png

4. แตะ Done.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.