TP-Link PoE Switches

TP-Link PoE
Switches

 

สามารถปรับใช้เครือข่ายระยะไกลได้ง่ายขึ้นในจุดที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้า(Power Outlets)

PoE คืออะไร?

Power over Ethernet (PoE) ช่วยให้ Switch สามารถส่งทั้งพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลผ่านทางสาย LAN เส้นเดียวกันในเวลาเดียวกัน 

PoE Switch
Access Point
power
data

ทำไมต้องเลือกใช้ PoE?

ด้วยมาตรฐาน PoE ทำให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายในสถานที่ที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้าด้วยสาย LAN เพียงเส้นเดียว 

Benefits of Using PoE

 •  

  ประหยัดค่าใช้จ่าย

  สาย LAN เพียง 1 เส้นรองรับทั้งการส่งข้อมูลและส่งพลังงานไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ PoE solution ยังช่วยทำให้การใช้งานอะแดปเตอร์จ่ายไฟลดน้อยลง

 •  

  เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน

  เนื่องจากมีอิสระจากการใช้งานเต้ารับไฟฟ้าที่ต้อง Fix ตำแหน่งในการวาง ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการจัดวางมากขึ้นและช่วยให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้

 •  

  การความคุมผ่านศูนย์กลาง
  ไว้ที่เดียว

  ส่วนกลางการจัดการ switch ผ่านศูนย์กลางสามารถจัดสรรพลังงานให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดได้

 •  

  การติดตั้งที่ง่ายขึ้น
  Installation

  ใช้โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อการใช้ที่รวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการช่างไฟฟ้า

PoE และ PoE+

อย่างที่โชว์ในชาร์ท PoE และ PoE+ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 15.4W (PoE) และ 30W (PoE+) ของแหล่งจ่ายไฟ DC แยกไปยังแต่ละอุปกรณ์ของคุณ

 

การใช้งานทั่วไปและคู่มือการใช้พลังงาน

PoE Switch
IP Phones (PoE supported)
Wireless Access Points (PoE supported)
   IP Camera (PoE supported)

PoE Switches จาก TP-Link

Switch PoE แบบ Managed และ Unmanaged ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดย TP-Link จะช่วยให้คุณสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลผ่านทางสาย LAN ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณที่จะขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้า

Managed Switches

 
Switch Type L2 Managed Smart Smart Smart Smart Smart
Ports 24 GE + 4 SFP 48 GE + 4 SFP 24 GE + 4 SFP 24 FE + 4 GE +
2 Combo SFP
8 GE + 2 SFP 8 GE + 2 SFP
PoE Ports 24 PoE+ 48 PoE+ 24 PoE+ 24 PoE+ 8 PoE+ 8 PoE
PoE Standard 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at 802.3af
PoE Power Budget 384W 384W 192W 192W 116W 53W
Dimensions
(W × D ×H)
17.3×13×1.7in.
(440×330×44mm)
17.3×13×1.7in.
(440×330×44mm)
17.3×8.7×1.7in.
(440×220×44mm)
17.3×7.1×1.7in.
(440×180×44mm)
11.6×7.1×1.7in.
(294×180×44mm)
8.2×4.9×1.0in.
(209×126×26mm)
Installation Rack Mountable Rack Mountable Rack Mountable Rack Mountable Rack Mountable / Desktop Desktop
Fan Quantity Yes Yes Yes Yes Yes No

Easy Smart

   
Switch Type Easy Smart Easy Smart Easy Smart  
Ports 16 GE 16 GE 8 GE  
PoE Ports 16 PoE+ 8 PoE+ 4 PoE  
PoE Standard 802.3af/at 802.3af/at 802.3af  
PoE Power Budget 192W 110W 55W  
Dimensions
(W × D ×H)
17.3×7.1×1.7in.
(440×180×44mm)
11.6×7.1×1.7in.
(294×180×44mm)
6.2×4.0×1.0in.
(158×101×25mm)
 
Installation Rack Mountable Rack Mountable / Desktop Desktop / Wall Mounting  
Fan Quantity Yes Yes No  

Unmanaged

 
Switch Type Unmanaged
(Gigabit Ethernet)
Unmanaged
(Fast Ethernet)
Unmanaged
(Fast Ethernet)
Unmanaged
(Fast Ethernet)
Unmanaged
(Gigabit Ethernet)
Unmanaged
Ports 5 GE 16 FE + 2 Combo GE 8 FE 5 FE 8 GE 8 GE
PoE Ports 4 PoE 16 PoE+ 4 PoE 4 PoE 8 PoE+ 4 PoE
PoE Standard 802.3af 802.3af/at 802.3af 802.3af 802.3af/at 802.3af
PoE Power Budget 56W 192W 58W 58W 126W 55W
Dimensions
(W × D ×H)
3.9×3.9×1.0in.
(100×98×25mm)
17.3×7.1×1.7in.
(440×180×44mm)
6.7×3.9×1.1in.
(171×98×27mm)
3.9×3.9×1.0in.
(100×98×25mm)
6.7×3.9×1.1in.
(171×98×27mm)
11.6×7.1×1.7in.
(294×180×44mm)
Installation Desktop / Wall Mounting Rack Mountable Desktop / Wall Mounting Desktop / Wall Mounting Rack Mountable / Desktop Desktop
Fan Quantity No Yes No No Yes No

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.