Skapa, ändra APN inställningarna / Change, create APN settings. SE/EN

Configuration Guide
Updated 09-05-2019 08:16:30 AM 17888
This Article Applies to: 

Om du bytt mobilt bredbandsleverantör eller om data roaming är avslagen när du är utomlands, så kan man behöva ändra eller skapa en ny profil med rätt APN (Access Point Name) inställningarna.

Nedan är dom mest förekomna mobilt bredbandsinställningar i Sverige.

Telia: online.telia.se
Telenor: services.telenor.se (alternativt internet.telenor.se)
Tele2/Comviq: 4G.tele2.se
3 (Tre): data.tre.se  (tjänsten statisk ip har static.tre.se)

Det finns flera mobilt bredbandsleverantörer som använder sig av någon av ovanstående leverantörers infrastruktur. Kontrollera med kundtjänsten för din mobila bredbandslevernatör, vilken av APN inställning som används.

 

Nedan är hur en APN profil ser ut.

Profile name: (sätt ett namn på profilen, får ej vara samma namn som redan finns sparad i profillistan).
PDP Type: IPv4
APN Type: Static IP
APN inställning: (se inställning beroende på vilken mobilt bredbandsleverantör du har).
Username: (skall lämnas tomt/blankt)
Password: (skall lämnas tomt/blankt)
Authentication type: CHAP

 

Hur du loggar in loggar in i administrationgränssnittet på 4G LTE router: https://www.tp-link.com/se/support/faq/1656

För 4G LTE routers (bilden visar inställningar för Telenor).
Advanced fliken >> Network >> Internet >> Create profile (länken finns på vänster lite längre ner på sidan för WAN Interface).

Picture 1.

 

Hur man loggar in loggar in i administrationgränssnittet på 4G LTE Mobile Wi-Fi router: https://www.tp-link.com/se/support/faq/1647

För 4G LTE Mobile Wi-Fi router (bilden visar inställningar för Telenor).
Advanced fliken >> Dial-up >> Dial-up Settings >> klicka på Create knappen på Profile list raden.

Picture 2.

 

 

In English:

If you changed ISP or if data roaming is turned off while abroad, you may need to change or create a new profile with correct APN (Access Point Name) settings.

Below is the most common ISP settings in Sweden.

Telia: online.telia.se
Telenor: services.telenor.se (or internet.telenor.se)
Tele2/Comviq: 4G.tele2.se
3 (Tre): data.tre.se (the service static ip has APN: static.tre.se)

There are other ISPs using infrastructure from above ISPs. You need to check your ISPs customer support which APN setting they are using.

Below is how an APN profile looks like.

Profile name: (Name of the profile, must differ from profilenames saved in the profilelist).
PDP Type: IPv4
APN Type: Static IP
APN settings: (Depends on your mobile broadband ISP, see ISP list above).
Username: (leave empty)
Password: (leave empty)
Authentication type: CHAP

 

How to login to the management interface of 4G LTE router: https://www.tp-link.com/se/support/faq/1656

For 4G LTE routers (picture 1 above shows settings for Telenor).
Advanced tab >> Network >> Internet >> Create profile (link is located further down on left hand side on the WAN interface page).

 

How to login to the management interface of 4G LTE Mobile Wi-Fi: https://www.tp-link.com/se/support/faq/1647

For 4G LTE Mobile Wi-Fi router (picture 2 above shows settings for Telenor).
Advanced fliken >> Dial-up >> Dial-up Settings >> click on Create button.

 

Looking for More

Fick du svar på din fråga?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.