Jak zainstalować standardową drukarkę TCP/IP w systemie Windows 10?

User Application Requirement
Updated 12-28-2016 08:10:34 AM 277866
Ten artykuł dotyczy: 

Windows 10 to nowy system operacyjny firmy Microsoft, różni się on sporo od poprzednich wersji systemu Windows. Dzięki obsłudze drukowania TCP/IP, system jest kompatybilny z naszymi serwerami druku TL-PS110U/TL-PS110P/TL-PS310U/TL-WPS510U. Poniżej znajdziesz instrukcję konfiguracji.

Uwaga: Przed instalacją, upewnij się, że drukarka działa prawidłowo kiedy jest podłączona bezpośrednio do komputera.

 

Krok 1 

Skonfiguruj serwer druku tak jak zwykle. Poniżej znajdziesz ustawienia użyte w przykładzie (gdzie adres IP serwera druku to 192.168.1.147).

Po skonfigurowani serwera druku, drukarka połączona będzie z siecią i możesz zainstalować ją w systemie.

Krok 2 

Otwórz Urządzenia i drukarki w Panelu sterowania, lub naciśnij klawisz Windows na klawiaturze i wpisz "Urządzenia", a następnie naciśnij Enter. Zobaczysz poniższy ekran.

Krok 3 

Naciśnij przycisk “Dodaj drukarkę”. Rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń, zamiast czekać, naciśnij “Drukarki, której szukam, nie ma na liście”.

Krok 4 

Otwarte zostanie okno Dodawania drukarki. Wybierz “Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi”, a następnie naciśnij przycisk "Dalej".

Krok 5 

W kolejnym oknie, poproszony zostaniesz o podanie portu drukarki. Zaznacz “Utwórz nowy port”, a następnie “Standardowy port TCP/IP”. Naciśnij przycisk "Dalej".

Krok 6 

W następnym oknie, poproszony zostaniesz o adres IP urządzenia. Wprowadź Adres IP serwera druku, w polu Nazwa portu dodaj kilka znaków np.192.168.1.147_X. Uważaj, aby NIE zaznaczyć opcji “Sprawdź drukarkę i automatycznie wybierz sterownik do użycia”.

Krok 7 

W kolejnym oknie należy poczekać kilka minut, długość czasu oczekiwania zależy od konfiguracji sieci. Wyświetlony zostanie komunikat o braku urządzeń w sieci, nie przejmuj się nim. Wybierz “Niestandardowy”, a następnie naciśnij przycisk “Ustawienia…

Krok 8 

Wprowadź adres IP serwera druku w polu Nazwa drukarki lub Adres IP. Domyślny protokół to Raw, możesz zmienić protokół na LPR. Wybór protokołu może zależeć od drukarki, więc będziesz musiał sprawdzić który protokół sprawdzi się w przypadku twojej drukarki.

Krok 9 

W tym oknie przejdź dalej.

Krok 10 

Poproszony zostaniesz o zainstalowanie sterowników drukarki. Wybierz swoją drukarkę z listy, lub wykorzystaj sterowniki z płyty.

Po wybraniu swojego modelu drukarki, przejdź dalej.

Krok 11 

Możesz zostać zapytany o wersję sterownika której chcesz użyć (jeżeli drukarka była wcześniej zainstalowana). Zaznacz opcję "Zamień bieżący sterownik".

Krok 12 

Wprowadź nazwę drukarki w poniższym polu.

Krok 13 

Zaznacz opcję “Nie udostępniaj tej drukarki”.

Krok 14 

Możesz ustawić drukarkę jako domyślną drukarkę komputera poprzez zaznaczenie opcji “Ustaw jako drukarkę domyślną” or not. Jeżeli chcesz przetestować działanie drukarki, możesz nacisnąć przycisk "Drukuj stronę testową".

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.