Jak zaktualizować firmware serwera druku wykorzystując oprogramowanie PSAdmin?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 22:39:54 PM 43514
Ten artykuł dotyczy: 

Artykuł ten przedstawia instrukcję aktualizacji firmwaru serwera druku, dzięki wykorzystaniu oprogramowania PSAdmin działającego w systemie Windows XP.

Przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić poniższe ustawienia: 
 
A. Adres IP: Sprawdź adres IP komputera, upewnij się, że serwer druku i komputer znajdują się w tej samej podsieci. Np. jeżeli adres IP serwera druku to 192.168.0.10, adres IP komputera można ustawić np. na 192.168.0.100.
 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmiany adresu IP, przejrzyj artykuł na stronie: ../article/?id=14
 
B. Plik aktualizacji: Pobierz ze strony internetowej plik aktualizacji i zapisz go w folderze: C:\Program Files\Network Print Monitor\, a następnie zmień nazwę pliku na MPS35.BIN.
 
Strona z plikami do pobrania: ../support/download/?c=4
 
Krok 1: Po zainstalowaniu z płyty CD oprogramowania serwera druku, zainstaluj na komputerze program PSAdmin. Aby go otworzyć, wybierz opcje Start Menu----All Programs----Network Print Server.

Krok 2: Uruchomiony program PSAdmin rozpocznie wyszukiwanie w sieci podłączonych serwerów druku. Można również samodzielnie odświeżyć listę serwerów druku. W tym celu naciśnij wskazany przycisk.

 

Krok 3: Po wykonaniu powyższych instrukcji, możliwa jest aktualizacja firmwaru serwera druku.
Naciśnij przycisk aktualizacji w pasku narzędziowym.

 

Pojawi się okno informujące o postępie aktualizacji:

 

Naciśnij przycisk Next, aby kontynuować procedurę. Poczekaj na zakończenie aktualizacji i zamknięcie okna programu. Nie naciskaj przycisku Cancel, jeżeli nie ma takiej konieczności.

 

Serwer druku zrestartuje się automatycznie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, procedura aktualizacji jest zakończona.

 

Uwaga:
Jeżeli w trakcie procesu aktualizacji pojawi się poniższe okno, sprawdź lokalizację i nazwę pliku aktualizacji. Upewnij się, że plik znajduje się w folderze C:\Program Files\Network Print Monitor\ i posiada nazwę MPS35.BIN.

 

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.