Jak ręcznie dodać profil dostawcy Internetu dla modemu MA180 oraz MA260?

User Application Requirement
Updated 04-12-2013 20:35:36 PM
Ten artykuł dotyczy: 
MA180 , MA260

Oprogramowanie dołączone do modemu 3G może domyślnie nie zawierać informacji na temat wszystkich dostawców mobilnego Internetu w danym kraju. W tej sytuacji należy samodzielnie utworzyć profil umożliwiający połączenie. Aby to zrobić, postępuj według poniższej instrukcji.

Krok 1
Uruchom program TP-Link 3G Wireless Client i kliknij na ikonę z kołami zębatymi aby przejść do strony ustawień.

Krok 2
Naciśnij przycisk New aby utworzyć profil dla swojego dostawcy Internetu. Jako nazwę profilu - w pole Profile Name - najlepiej wpisać nazwę dostawcy Internetu. Następnie należy wpisać APN oraz Numer dostępowy (Access Number). Jeżeli nie są one znane, należy skontaktować się z dostawcą Internetu. Pola Username (nazwa użytkownika) oraz Password (hasło) należy pozostawić puste, chyba że dostawca Internetu zaleci inaczej.

Uwaga: Zaawansowane opcje można skonfigurowac naciskając przycisk Advanced. Najczęściej nie jest to wymagane, chyba że dostawca Internetu zaleci inaczej.

Krok 3:
Upewnij się czy wprowadziłeś poprawne ustawienia i naciśnij przycisk Save. Następnie przejdź do głównej strony, wybierz odpowiedni profil i naciśnij przycisk Connect aby uzyskać połączenie.

W kilka sekund po naciśnięciu przycisku, napis na przycisku zmieni się na Disconnect. Oznacza to, że modem nawiązał połączenie i można już korzystać z Internetu. W wypadku problemów skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym pod adresem support.pl@tp-link.com .

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.