W jaki sposób skonfigurować parametry TCP/IP dla połączenia bezprzewodowego?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 22:54:53 PM

Krok 1: Otwórz okno Control Panel i zaznacz opcje Network and sharing center->Manage Network Connections (z menu po lewej stronie). Zostanie wyświetlona lista połączeń bezprzewodowych.

 
 
Krok 2: Wybierz opcję Wireless Network Connection a następnie kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Properties.
 

Krok 3: Zaznacz opcję Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) i naciśnij przycisk Properties.

 
 

Krok 4: Jeżeli w sieci bezprzewodowej dostępny jest serwer DHCP, zaznacz opcję Obtain an IP address automatically, aby otrzymać adres IP z serwera DHCP. W przeciwnym wypadku, zaznacz opcję Use the following IP address, aby samodzielnie skonfigurować parametry połączenia. Następnie naciśnij przycisk OK.

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States (English)?

Check products and services for your region.