Oprogramowanie serwera MFP nie wykrywa serwera MFP.

User Application Requirement
Updated 09-14-2011 13:07:16 PM 25506
Ten artykuł dotyczy: 
Możliwa przyczyna a)
 
Zapora sieciowa w systemie Windows blokuje połączenie. 
 
Rozwiązanie a):
 
Jeżeli serwer MFP nie został wykryty, upewnij się, że zapora sieciowa systemu Windows (lub inna zainstalowana w systemie) została wyłączona i naciśnij ponownie przycisk Search.  
 
Możliwa przyczyna b)
 
Adres IP komputera znajduje się w innej podsieci, niż adres serwera MFP. 
 
Rozwiązanie b):
 
Zmień na stronie konfiguracyjnej urządzenia domyślny adres serwera MFP (192.168.0.10) na właściwy dla danej sieci. Jeżeli domyślny adres IP został zmieniony (i nie jest znany), należy przywrócić jego wartość domyślną. W tym celu przejdź do artykułu dotyczącego Przywrócenia ustawień domyślnych urządzenia.  

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.