Jak wyłączyć opcję SIP ALG urządzenia TD-W8960N V1?

User Application Requirement
Updated 10-22-2015 10:45:06 AM 22844
Ten artykuł dotyczy: 
Uwaga: Poniższy poradnik dotyczy wersji sprzętowej v1 urządzenia.
 
Dla poprawnego działania aplikacji wykorzystujących transmisję VoIP, dostawca usług internetowych może wymagać wyłączenia opcji wspomagających komunikację SIP ALG na routerze/modemie. Poniżej przedstawiono właściwy proces konfiguracji.
 
Krok 1 Naciśnij jednocześnie przyciski Windows +"R" na klawiaturze. Aby otworzyć program, można również wybrać opcję Start button->Run.
 
Krok 2 Wpisz w pasku komendę cmd i naciśnij przycisk OK.

 

UWAGA: W systemie Windows 7, zamiast wykonywania dwóch powyższych kroków, wystarczy wpisać komendę cmd w pasku wyszukiwania i nacisnąć przycisk Enter.

 
Krok 3 Wpisz "telnet 192.168.1.1" (192.168.1.1 jest domyślnym adresem routera, w przypadku zmiany adresu należy wprowadzić jego zdefiniowaną wartość) i naciśnij przycisk Enter.
 
UWAGA: W systemach Win7 lub Vista polecenia sesji telnet mogą być domyślnie nieaktywne. Aby je włączyć, należy wybrać opcje Start Button->Control Panel->Programs-> Programs And Features->Turn Windows features on or off, zaznaczyć: Telnet Client i nacisnąć przycisk OK.
 
Krok 4 Wprowadź na stronie nazwę użytkownika i hasło swojego routera/modemu (w obu przypadkach domyślne wartości to: admin). Naciśnij przycisk Enter.
 
Krok 5 Wpisz komendę sh i naciśnij przycisk Enter.
 
 
Krok 6 Wpisz kolejno następujące komendy: 
rmmod nf_nat_sip.ko
rmmod nf_conntrack_sip.ko
Naciśnij przycisk Enter.
 
 
UWAGA
1.     Wszystkie wprowadzone ustawienia są tymczasowe. Po zrestartowaniu lub zresetowaniu ustawień modemu, opcja SIP ALG będzie na nowo aktywna.
2.     Komenda Ismod umożliwia sprawdzenie, czy opcja SIP ALG jest aktywna.
W takim przypadku status konkretnego SIP ALG będzie określony jako live.
nf_nat_sip
nf_conntrack_sip
 
Jeżeli opcja SIP ALG jest nieaktywna, lista może nie zawierać odpowiedniego elementu sip.
 
 
3.     Aby ponownie aktywować opcję SIP ALG przy wykorzystaniu telnetu, należy wprowadzić kolejno następujące komendy:
insmod lib/modules/2.6.21.5/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sip.ko
insmod lib/modules/2.6.21.5/knerel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko

 

 

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.