W jaki sposób wykorzystując przycisk Pair odłączyć transmiter sieciowy z danej sieci?

User Application Requirement
Updated 09-28-2011 02:52:15 AM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-WPA4227KIT , TL-PA7020P , TL-PA551KIT

Poniższy rysunek przedstawia domową sieć wykorzystującą okablowania elektryczne z podłączonymi transmiterami sieciowymi: A, B i C. Użytkownik chce odłączyć jedno urządzenie (transmiter sieciowy C) z sieci.

 

 

   

Krok 1 Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund przycisk Pair znajdujący się na obudowie transmitera sieciowego C. Zostaną zresetowane ustawienia transmitera sieciowego C i nastąpi jego ponowne uruchomienie. (Dioda PWR transmitera zgaśnie, następnie w trakcie włączania będzie migać, a gdy urządzenie załaduje się całkowicie będzie stale świecić.) 
 

Krok 2 Zaczekaj, aż proces restartu urządzenia zakończy się. Gdy to nastąpi, transmiter sieciowy C będzie odłączony od sieci.