Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia TL-PA211?

User Application Requirement
Updated 09-18-2011 21:31:06 PM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-WPA4227KIT , TL-PA7020P , TL-PA551KIT
Aby zresetować urządzenie TL-PA211, należy zainstalować na komputerze najnowsze oprogramowanie transmitera.
Następnie należy je uruchomić i nacisnąć przycisk "Reset" na głównej stronie (patrz poniżej):

 
Aby zrestartować urządzenie naciśnij przycisk reset.
Po ponownym uruchomieniu przywrócone zostaną fabryczne ustawienia urządzenia.