Dlaczego nie można uzyskać dostępu przez Internet do routera 3G lub urządzenia znajdującego się wewnątrz sieci?

User Application Requirement
Updated 09-27-2011 05:14:10 AM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-MR3020 , TL-MR3420 , TL-MR3220

Router 3G ma przeważnie przypisany publiczny adres IP (np. 113.113.241.119.)
Wówczas, zarówno do routera 3G, jak i urządzenia znajdującego się wewnątrz sieci możliwy jest dostęp z zewnątrz. Potrzebny jest do tego publiczny adres IP oraz otwarty port na routerze (http://publiczny adres IP:port). 
 

 
Niektórzy dostawcy usług internetowych przypisują jednak prywatne adresy IP modemom 3G (takie jak np.10.x.x.x lub 172.x.x.x. ) IAdresy te nie są widoczne z Internetu, przez co zarówno router 3G jak i serwery wewnątrz sieci NIE  są widoczne z Internetu, przez co zarówno router 3G jak i serwery wewnątrz sieci NIE są bezpośrednio udostępnione.
 
 
Rozwiązanie::
  1. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania wybieranego numeruial i APN. Nieprawidłowy wybierany numer lub nazwa APN mogą powodować przypisanie routerowi prywatnego adresu IP.
  2. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu przypisania routerowi 3G publicznego adresu IP.
  3. Zwróć się do dostawcy usług internetowych z prośbą o otworzenie właściwych portów na głównym routerze dla połączeń z routerem 3G.  (np. port 80 - www, port 21 - FTP). 
Uwaga:
Jeżeli korzystasz z modemu Singapore StartHub 3G, wybierz opcję Network->3G i zaznacz pole: Set the Dial Number and APN
manually.

 
Podobne artykuły:
 
Jak otworzyć porty routera 3G TP-Link?

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States (English)?

Check products and services for your region.