How to factory reset the Tapo smart plug

Configuration Guide
Updated 05-14-2020 03:27:14 AM 11212
Ten artykuł dotyczy: 

To factory reset the smart plug, press and hold the power button for at least 5 seconds until the LED blinks orange and green.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.