Jak skonfigurować oprogramowanie transmitera sieciowego TP-Link, aby zabezpieczyć sieć komputerową?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 10-01-2011 18:49:37 PM 295521
Ten artykuł dotyczy: 

Zarówno urządzenia TL-PA101 jak i TL-PA201 obsługują funkcje szyfrowania danych. Transmitery sieciowe można podłączyć do sieci prywatnej i zabezpieczyć się w ten sposób przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Aby zabezpieczyć przesyłane dane oraz poprawić wydajność sieci, w trakcie konfiguracji oprogramowania należy przestrzegać procedury opisane poniżej.

W tym artykule dla przykładu wybrano urządzenie TL-PA201.

Krok 1 Zainstaluj transmiter sieciowy i podłącz do niego komputer. Uruchom oprogramowanie transmitera na komputerze.

Krok 2 Oprogramowanie wykryje i wyświetli listę wszystkich transmiterów sieciowych znajdujących się w tej samej sieci. Wybierz transmiter, którego ustawienia mają zostać zmodyfikowane i naciśnij przycisk Enter Password .


Krok 3 Wprowadź hasło urządzenia i naciśnij przycik OK. (Hasło znajduje się na spodzie urządzenia lub na opakowaniu).

Krok 4 Wybierz zakładkę Privacy. Aby utworzyć nową sieć prywatną, należy zdefiniować nazwę sieci w polu Private Network Name. Po naciśnięciu przycisku Set All Devices wszystkie transmitery ze zdefiniowanym hasłem zostaną dodane do tej sieci .

Krok 5 Aby kontynuować konfigurację, naciśnij przycisk OK.

Krok 6 Jeżeli urządzenie zostanie pomyślnie dodane do sieci prywatnej, wyświetlony zostanie komunikat (patrz poniżej). Sieć, w której działają transmitery sieciowe jest zabezpieczona. Transmitery z inną nazwą sieci w polu Private Network Name nie będą miały dostępu do utworzonej sieci prywatnej .  

Aby dodać kolejny transmiter do utworzonej sieci prywatnej należy powtórzyć kroki 2-5.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.