Jak skonfigurować urządzenie TD-W8960N, aby móc korzystać z usług TPG IPTV?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 19:07:12 PM 43205
Ten artykuł dotyczy: 

Informacje wstępne

1. Usługa testowa TPG IPTV jest obecnie dostępna jedynie dla użytkowników ADSL2+ central telefonicznych z usługą TPG IPTV.

Aby sprawdzić, czy dana centrala obsługuje usługę IPTV, przejdź na stronę http://www.tpg.com.au/iptv/exchange.php.

2. Komputer, na którym będą udostępniane usługi IPTV musi być podłączony kablem sieciowym.

Konfiguracja IPTV:

1. Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz: 192.168.1.1 i naciśnij klawisz przycisk "Enter".

 

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika to: "admin" oraz hasło: "admin" (jeżeli domyślne ustawienia zostały zmienione, należy wprowadzić aktualne ustawienia).

 

3. (1) Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję "Advanced Setup", a następnie wybierz: "WAN Service" . Zaznacz opcję "Remove" przy "0_8_35" i naciśnij przycisk "Remove" ;

 

   (2) Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję "Advanced Setup", następnie wybierz opcję "Layer2 Interface – ATM Interface" i usuń interfejs z VPI 8/VCI 35.
Naciśnij przycisk "Add" , aby ponownie dodać połączenie EoA z VPI 8 / VCI 35. Następnie zaznacz opcję "Enable Quality of Service" . Aby zapamiętać wprowadzone zmiany naciśnij przycisk "Apply/Save" .

 

    (3) Z menu po lewej stronie wybierz opcję "Advanced Setup", a następnie: "WAN Service". Zaznacz opcję “Enable IGMP Multicast Proxy” i naciśnij przycisk "Add", aby stworzyć połączenie PPPoE. Następnie naciśnij przycisk Next i dokończ konfigurację .

 

 (4) Przejdź do opcji “Advanced Setup – WAN service” i usuń interfejs atm2 br_0_0_35. Następnie przejdź do “Layer2 Interface – ATM Interface” i usuń interfejs z VPI 0/ VCI 35. Po wykonaniu tych czynności naciśnij przycisk "Add", aby stworzyć połączenie "EoA". Zaznacz opcję “Enable Quality of Service”, po czym zapisz wprowadzone ustawienia naciskając przycisk “Apply/Save” .

 

(5) Przejdź do opcji “Advanced Setup – WAN service” i naciśnij przycisk "Add", aby utworzyć połączenie mostowe "Bridging" dla atm2_0_35. Zmień aktualny opis na "IPTV", a następnie naciśnij przycisk Next i dokończ konfigurację.

 

(6). Sprawdź dokładnie wszystkie ustawienia dla funkcji "ATM Interface" oraz "WAN Service".

Funkcje QoS dla interfejsów ATM (8/35 oraz 0/35) są włączone.

 

Funkcja IGMP dla PPPoE_0_8_35 jest włączona.

 

 

(7). Wybierz opcję "Management – Reboot" i naciśnij przycisk "Reboot".

4. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, otwórz stronę https://cyberstore.tpg.com.au/register/iptv5.php aby zarejestrować darmowe konto usług TPG IPTV. Aby skonfigurować konto on-line postępuj zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej. Aby uzyskać dodatkową pomoc skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy TPG (1300 360 855).

UWAGA:

1. Nazwa użytkownika i hasło są zwykle takie same, jak w przypadku konta ADSL;

2. Dla poprawnego skonfigurowania usługi IPTV konieczne jest zainstalowanie oprogramowania VLC pobranego ze strony http://www.tpg.com.au/iptv/download.php;

3. Na stronie konfiguracji "modem setup instruction" wybierz opcję "Other Modem";

5.  Po zarejestrowaniu konta i skonfigurowaniu modemu możliwe jest korzystanie z usługi TPG IPTV. Możesz swobodnie korzystać z darmowej usługi TPG IPTV po zalogowaniu się na stronie http://www.tpg.com.au/iptv. Wykorzystaj wprowadzone wcześniej: nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do zawartości portalu .

 

 

 

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.