Jak zainstalować w systemie Windows Vista i Windows 7 serwer druku TP-Link wykorzystując standardowy port TCP/IP? (inny przypadek)

User Application Requirement
Updated 05-25-2016 10:51:08 AM 99307
Ten artykuł dotyczy: 

W tym FAQ założono, że przed konfiguracją komputera nie podłączono do niego drukarki. Aby udostępnić drukarkę w sieci należy dodać drukarkę w systemie Windows, utworzyć standardowy port TCP/IP oraz zainstalować jej sterowniki.

 

Jeżeli do komputera była podłączona drukarka, a użytkownik chce ją udostępnić w sieci przez serwer wydruku, należy skorzystać z innego FAQ.  

 

Jak zainstalować w systemie Windows Vista i Windows 7 serwer druku TP-Link wykorzystując standardowy port TCP/IP?

 

Poniżej opisano procedurę instalacji drukarki podłączonej poprzez serwer druku z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP.

 

Krok 1 Naciśnij przycisk Start-> Panel Sterowania, a następnie kliknij na ikonę Urządzenia i drukarki .

 

Krok 2 Aby dodać drukarkę, naciśnij przycisk Dodaj drukarkę.

 

 

Krok 3 Wybierz opcję Dodaj lokalną drukarkę.

 

Krok 4 Wybierz opcję Utwórz nowy port, aby utworzyć nowy port. Rodzaj portu jaki należy wybrać w polu Typ portu to Standardowy port TCP/IP.

 

Krok 5 Wprowadź adres IP serwera druku, a następnie naciśnij przycisk Dalej. System Windows automatycznie znajdzie port TCP/IP. Należy poczekać na zakończenie operacji.

 

 

Krok 6 Na kolejnej stronie wybierz opcję Niestandardowy i naciśnij przycisk Ustawienia. Następnie w sekcji Protokół zaznacz opcję LPR. W polu nazwy kolejki wprowadź lp1.

 

Krok 7 System Windows rozpocznie proces instalacji sterownika drukarki. Należy wybrać z listy jeden z dostępnych sterowników lub zainstalować inny sterownik naciskając przycisk Zainstaluj z dysku. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z zaleceniami kreatora.

 

 

 

Krok 8 Po wykonaniu powyższych kroków nowa drukarka jest dostępna na liście zainstalowanych urządzeń. Jedna drukarka, jako zasób sieciowy jest wpółdzielona przez wiele komputerów podłączonych do sieci.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.