Jak zaktualizować sterownik na systemie Windows 95, 98, ME?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 23:05:15 PM 35702
Ten artykuł dotyczy: 

Wybierz opcje Start->Control Panel i naciśnij dwukrotnie na ikonie SYSTEM. Następnie wybierz opcję Device Manager, aby otworzyć okno menadżera urządzeń. (Menadżer urządzeń jest najczęściej wykorzystywanym mechanizmem do instalowania, aktualizowania lub usuwania sterowników.)

Naciśnij na znak "+" znajdujący się obok kategorii urządzenia (np. Display Adapters, Other Devices, Modem, itp.), aby wyświetlić listę zainstalowanych urządzeń na komputerze. Na wyświetlonej liście urządzeń mogą znajdować się elementy ze znakiem "?" lub "!". Niektóre z urządzeń mogą być wyświetlone w kategorii Unknown Devices (nieznane urządzenia). (np. urządzenia komunikacji PCI)

 

 

Na rysunku powyżej (przedstawiono przykład listy z urządzeniem S3 Trio64V2-DX/GX (775/785)). Aby zainstalować lub zaktualizować sterownik naciśnij dwukrotnie na wybrane z listy urządzenie. Na ekranie zostanie wyświetlone poniższe okno.

 

 

Wybierz zakładkę sterownika Driver, a następnie zaktualizuj sterownik. Z tego okna użytkownik zostanie przekierowany do kreatora aktualizacji sterownika “Update Device Driver Wizard”. Naciśnij przycisk Next, aby przejść do kolejnego okna.

 

 

Nie należy zmieniać opcji domyślnych (zaznaczona opcja wyszukiwania sterownika Search for a better driver). Naciśnij ponownie przycisk Next.

 

 

Na ekranie zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku poniżej. Wybierz lokalizacje, w których system będzie wyszukiwał sterowniki dla instalowanego urządzenia. Jeżeli zostaną zaznaczone dwie pierwsze opcje, system przeszuka w pierwszej kolejności stację dyskietek i nośnik CD. Sprawdź, czy na płycie CD lub dyskietce dostarczonej wraz z urządzeniem umieszczony jest plik sterownika. To jest zazwyczaj miejsce, gdzie można go znaleźć. Aby system przeszukał wymienione wcześniej zasoby zaznacz opcje “CD-ROM driver” i/lub “Floppy disk drives”, a następnie naciśnij przycisk Next. Jeżeli poszukiwany plik nie zostanie znaleziony, odznacz te opcje.

Jeżeli sterownik nie jest umieszczony w głównym katalogu płyty CD lub dyskietki, należy zaznaczyć opcję “Specify a Location” i wybrać lokalizację, w której się znajduje. Popularnymi nazwami folderów ze sterownikami są: “ENG”, “DRIVERS”, “WIN98”, “WIN95” lub “ENGLISH”. Można również spotkać kombinacje tych nazw. (Przykład: D:\WIN98\ENG\)

W przypadku aktualizacji sterownika, należy wybrać lokalizację, w której znajduje się pobrany (i rozpakowany) plik sterownika. (Jeżeli jest to konieczne, pobrany z Internetu plik należy rozpakować.)

<

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.