Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia TL-WPS510U?

User Application Requirement
Updated 09-11-2011 17:27:50 PM 97210
Ten artykuł dotyczy: 

Na skutek nieprawidłowej konfiguracji urządzenia TL-WPS510U, połączenie z nim zostanie przerwane. Wówczas należy przywrócić jego ustawienia domyślne i dokonać ponownej konfiguracji.

 Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wykonaj poniższe polecenia:
 
1.     Odłącz zasilacz od urządzenia TL-WPS510U;
 
2.     Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na urządzeniu TL-WPS510U;
 
3.     Podłącz serwer wydruku do zasilania trzymając wciśnięty przez co najmniej 7 sekund przycisk Reset;
 
4.     Zwolnij przycisk Reset. Poczekaj, aż zaświeci się dioda Wireless.
 
Jeżeli dioda Wireless miga regularnie, serwer wydruku TL-WPS510U jest gotowy do użycia. Na liście dostępnych sieci widoczna jest sieć WLAN-PS Ad-Hoc network.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.