Jak skonfigurować opcję kolejkowania zadań wydruku urządzenia TL-PS310U?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 20:49:17 PM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-PS310U

Aby korzystać z serwera druku TL-PS310U należy zasadniczo uruchomić oprogramowanie Launch MFP and Storage Server.exe, wyszukać serwer druku i podłączyć go do drukarki lub innego urządzenia USB. Program jest prosty w obsłudze, posiada jednak jedną wadę: NIE WSPIERA równoległej obsługi drukarek, skanerów, kopiarek. Jeżeli użytkownik korzysta z urządzenia wykorzystując oprogramowanie, inni użytkownicy muszą czekać, aż zostaną wykonane zadania wydruku i program zostanie zwolniony. Do tego czasu nie mogą korzystać z serwera druku poprzez jego oprogramowanie.

Ograniczenie to wynika z technologii Virtual USB wykorzystanej w urządzeniach MFP i ogólnie USB. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować opcje kolejkowania zadań wydruku urządzenia TL-PS310U (Line Printer Remote - zdalne drukowanie wierszowe). Dzięki temu, użytkownicy nie będą musieli czekać na zwolnienie urządzenia, a drukarka będzie kolejkowała zadania wydruku wielu użytkowników. 

Przed rozpoczęciem konfiguracji opcji kolejkowania wydruku urządzenia TL-PS310U, NALEŻY MIEĆ NA UWADZE:

(1) Opisywany tryb pracy wspiera jedynie funkcje wydruku urządzeń MFP. Jeżeli np. użytkownik A chce wykorzystać funkcje skanowania urządzenia MFP, musi uruchomić program i podłączyć się do urządzenia MFP. Podczas skanowania, inni użytkownicy nie mogą wykorzystać funkcji kolejkowania zadań wydruku do momentu, aż użytkownik A zakończy pracę i zwolni program. Dopiero wówczas, funkcja kolejkowania zadań wydruku będzie ponownie aktywna.

(2) W przypadku podłączenia do serwera druku tylko jednej, zwykłej drukarki, użytkownicy mogą skonfigurować drukarkę zgodnie z poniższym opisem rezygnując z wykorzystania oprogramowania.

(3) Program musi zostać uruchomiony, aby uzyskać dostęp do drukarki i innych urządzeń USB podłączonych jednocześnie do serwera druku TL-PS310U. Nie ma wówczas możliwości korzystania z funkcji kolejkowania zadań wydruku, ponieważ tylko jeden użytkownik może w tym samym czasie korzystać z podłączonych urządzeń.

Podsumowując, korzystanie z funkcji kolejkowania zadań wydruku dotyczy jedynie funkcji drukowania (inne funkcje urządzeń MFP lub innych urządzeń USB dostępne są w zależności od zajętości programu).  

Istnieją dwie metody konfiguracji funkcji kolejkowania zadań wydruku serwera TL-PS310U.

Metoda 1 (zalecana): Oprogramowanie Network Printer Wizard umożliwia automatyczną konfigurację serwera druku. Aby skonfigurować ustawienia, należy wykonać polecenia kreatora instalacji. Aby pobrać oprogramowanie, kliknij tutaj

Metoda 2: Samodzielna konfiguracja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Z metody 2 mogą korzystać również użytkownicy, którzy nie mogą pobrać oprogramowania opisanego w metodzie 1. Konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki i dodanie standardowego portu TCP/IP. W rzeczywistości, konfiguracja ustawień jest taka sama, jak w przypadku innych serwerów druku TP-Link (np. TL-PS110U/WPS510U) wspierających protokół LPR.

Poniżej opisano sposób postępowania w przypadku korzystania z metody 2 (Poniższy opis dotyczy systemu Windows XP, jest jednak bardzo podobny również dla systemu Windows Vista).

Krok 1 Zainstaluj z płyty CD program Launch MFP and Storage Server.exe. Zmień adres IP serwera na właściwy dla danej sieci. Aby podłączyć się do serwera druku, naciśnij prawym klawiszem myszy drukarkę i wybierz opcję Details.

 Krok 2 Zapisz wartość pola Queue Name, odłącz drukarkę i zamknij program.

 Krok 3 Wybierz opcję Start i Printers and Faxes (opcję tą można również znaleźć w oknie Control Panel).

 Krok 4

Jeżeli drukarka i sterownik zostały zainstalowane, przejdź do kroku 5.

Jeżeli drukarka i sterownik nie zostały zainstalowane, przejdź do kroku 6. 

Krok 5 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcje Properties -> Ports -> Add Port -> zaznacz opcję Standard TCP/IP Port i naciśnij przycisk New Port. Następnie przejdź do kroku 8.

 

 Krok 6 Aby dodać drukarkę, naciśnij przycisk Add a Printer

 Następnie wybierz opcję  Add a local printer.

 Krok 7 Utwórz dla drukarki standardowy port TCP/IP.

 Krok 8 Wprowadź adres IP serwera druku.

 Krok 9 Wybierz protokół LPR i wprowadź wartość "queue name" zapisaną w kroku 2.

 Krok 10 Zakończ pracę kreatora dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. 

 Krok 11 Jeżeli dany model drukarki nie znajduje się na liście, naciśnij przycisk Have Disk i zainstaluj sterownik z płyty CD lub z dysku twardego.

 Krok 12 Postępuj zgodnie z zaleceniami kreatora, aby zakończyć instalację.

 

 

 Krok 13 Sterowniki drukarki zostały zainstalowane. Utworzono standardowy port TCP/IP dla drukarek LPR. Poniżej znajduje się lista portów: 

 

 Drukarka może zostać skonfigurowana jako drukarka domyślna. Funkcje wydruku są dostępne. 

 

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.