Jak usunąć profil sieci bezprzewodowej w systemie Windows Vista?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 10-01-2011 21:53:16 PM 65770

Krok 1 Wybierz przycisk start w pasku zadań, otwórz okno Control Panel -> (wybierz opcję Network and Internet; jeżeli nie ma jej wyświetlonej przejdź dalej) -> kliknij dwukrotnie opcję Network and Sharing Center.


Krok 2 Z listy zadań wybierz opcję Manage wireless networks .

 

Krok 3 Z tabeli sieci wybierz istniejący profil i zaznacz opcję Remove  

Krok 4 Jeżeli pojawi się okno z ostrzeżeniem, naciśnij przycisk OK.

 

Krok 5 Przejdź z powrotem do okna Network and Sharing Center, wybierz opcję zarządzania połączeniami sieciowymi Manage network connections. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Wireless Network Connection a następnie wybierz opcję Connect/Disconnect.

 

Krok 6 Naciśnij przycisk     aby odświeżyć listę wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych. Znajdź właściwą sieć, kliknij na nią dwukrotnie lub naciśnij przycisk Connect.

 

 

Krok 7 Jeżeli skonfigurowano zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, pojawi się okno, do którego należy wprowadzić klucz/hasło. Wprowadź klucz zabezpieczający i naciśnij przycisk Connect .

 

 

Krok 8 Zapisz ustawienia (patrz poniżej) i naciśnij przycisk Close .

Uwaga:


1. Jeżeli połączenie nie zostało przerwane, lub nadal zajmowany jest adres IP, sprawdź czy wprowadzono poprawnie hasło/klucz zabezpieczający.


2. Jeżeli połączenie jest ograniczone, lub nie ma połączenia, sprawdź, czy serwer DHCP bezprzewodowego routera/punktu dostępowego jest aktywny.
 

 

 

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.