Jak usunąć profil sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 10-02-2011 01:23:19 AM 152810

1. Otwórz okno Control panel i kliknij dwukrotnie opcję Network Connections.

2. Wybierz opcję Wireless Network Connection a następnie kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Properties

3. Wybierz zakładkę “Wireless Networks” i zaznacz właściwą sieć na liście sieci preferowanych. Następnie naciśnij przycisk Remove.

4. Naciśnij przycisk OK.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Wireless Network Connection i zaznacz opcję View Available Wireless Networks.

6. Wybierz opcję Refresh Network list aby wyświetlić wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe. Znajdź właściwą sieć, kliknij na nią dwukrotnie lub naciśnij przycisk Connect.

7. Jeżeli skonfigurowano zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, pojawi się okno, do którego należy wprowadzić klucz/hasło.

 

 

8. Wprowadź poprawny klucz zabezpieczający i naciśnij przycisk Connect. Po chwili nastąpi połączenie z siecią bezprzewodową.

 

UWAGA:

1. Jeżeli połączenie nie zostało przerwane, lub nadal zajmowany jest adres IP, sprawdź czy wprowadzono poprawnie hasło/klucz zabezpieczający.

2. Jeżeli połączenie jest ograniczone, lub nie ma połączenia, sprawdź, czy serwer DHCP bezprzewodowego routera/punktu dostępowego jest aktywny .

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.