Jak zainstalować w systemie Windows 2000 i XP serwer druku TP-Link wykorzystując standardowy port TCP/IP?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 01:51:29 AM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-PS110P , TL-WPS510U , TL-PS110U

Aby dodać serwer druku poprzez standardowy port TCP/IP wykonaj poniższe plecenia.

Krok 1 Wybierz opcję Start->Printers and Faxes->Printers.

Krok 2 Kliknij dwukrotnie na opcję Add Printer.

Krok 3 W otwartym oknie naciśnij przycisk Next.

Krok 4 Otworzy się okno konfiguracji lokalnych i sieciowych drukarek. 

- Zaznacz opcję Local printer.

- Odznacz opcję Automatically detect and install my Plug and Play printer.

Krok 5 Naciśnij przycisk Next.

Krok 6 W otwartym oknie należy określić typ otwieranego portu . 

- Zaznacz opcję Create a new port.

- Z rozwijanej listy typów portów Type of port wybierz opcję Standard TCP/IP Port.

Krok 7 Naciśnij przycisk Next.

Krok 8 W otwartym oknie naciśnij przycisk Next.

Krok 9 Otworzy się okno kreatora konfiguracji Standard TCP/IP Printer Port .

- W polu Printer Name or IP Address wprowadź adres IP serwera druku. Domyślny adres IP to 192.168.0.10.

- Pole Port Name będzie uzupełnione automatycznie.

Krok 10 Naciśnij przycisk Next.

Krok 11 Otworzy się okno Additional Port Information Required.

- Wybierz opcję Custom.

- Naciśnij przycisk Settings.

Krok 12 Otworzy się okno Configure Standard TCP/IP Port Monitor.

Wykorzystanie protokołu LPR

- W sekcji Protocol, zaznacz opcję LPR.

- W polu Queue Name wpisz: lp1.

- Zaznacz opcję LPR Byte Counting Enabled (z uwagi na błąd obsługi protokołu LPR w systemie Windows, niektóre serwery druku nie działają poprawnie, dopóki opcja Byte Counting nie jest aktywna.)

 Wykorzystanie protokołu Raw

 

- W sekcji Protocol, zaznacz opcję Raw.

- W polu Port Number wpisz: 9100.

Krok 13 Naciśnij przycisk OK.

Krok 14 Naciśnij przycisk Next.

Krok 15 Naciśnij przycisk Finish.

Krok 16 Pojawi się lista z wszystkimi sterownikami. Wybierz właściwy sterownik.

1. W kolejnym oknie wybierz właściwą nazwę (podczas definiowania wielu drukarek, dla jasności użyj nazwy Queue name.)

2. W razie potrzeby użyj bieżących sterowników.

 3. W oknie Print Test Page można zażądać wydruku strony testowej. 

4. Naciśnij przycisk Next.

5. Naciśnij przycisk Finish.