Jak skonfigurować bezprzewodowy punkt dostępowy do pracy w trybie mostu dla połączeń punkt-punkt?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 02:11:37 AM 174975
Ten artykuł dotyczy: 

Definicja: W sieci bezprzewodowej, wykorzystanie tryb mostu umożliwia komunikację dwóch lub większej ilości punktów dostępowych w celu rozszerzenia transmisji na kilka sieci LAN.

Niektóre bezprzewodowe mosty wspierają jedynie połączenie punkt-punkt z punktem dostępowym. Inne umożliwiają komunikację punkt-wielopunkt, łącząc się z kilkoma punktami dostępowymi. Artykuł ten opisuje konfigurację mostu dla połączeń punkt-punkt .

Uwaga:

1. Aby utworzyć sieć bezprzewodową opartą o połączenie mostowe, należy skonfigurować oba bezprzewodowe punkty dostępowe (TL-WA501G/TL-WA601G) do pracy w trybie mostu zgodnie z poniższymi krokami.

2. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy znaleźć i zapisać adres MAC punktów dostępowych.

Adres MAC znajduje się na naklejce umieszczonej na spodzie obudowy urządzenia.

Konfiguracja punktu dostępowego (TL-WA501G/TL-WA601G)

Krok 1 Podłącz komputer do urządzenia TL-WA501G/TL-WA601G. Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej urządzenia wpisując w pasek adresowy przeglądarki internetowej adres IP: 192.168.1.1.

W przypadku problemów zapoznaj się z artykułem: W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną urządzenia TL-WA501G/TL-WA601G? 

Krok 2 Aby uniknąć konfliktu adresów IP, w razie potrzeby zmień adres LAN IP punktu dostępowego (TL-WA501G/TL-WA601G). Wynika to z ustawień sieci. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z artykułem  W jakim celu i w jaki sposób zmienić adres IP urządzeń TL-WA501G/TL-WA601G?

Po zmianie adresu IP punktu dostępowego, konieczne będzie ponowne zalogowanie się z wykorzystaniem nowego adresu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że adresy IP dwóch punktów dostępowych nie mogą się powtarzać w ramach jednej sieci.

Krok 3 Skonfiguruj urządzenia TL-WA501G/TL-WA601G do pracy w trybie mostu dla połączeń punkt-punkt.

1. Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Wireless > Wireless Mode i zaznacz opcję Bridge (Point to Point). W pola MAC of AP wprowadź adresy MAC innych punktów dostępowych (TL-WA501G/TL-WA601G), z którymi będzie nawiązywane połączenie.

Uwaga: Każda para znaków powinna być oddzielona myślnikiem. Aby połączenie bezprzewodowe zostało zestawione, należy wprowadzić poprawne adresy MAC punktów dostępowych.

2. Aby zakończyć konfigurację zaznacz opcję Reboot naciśnij przycisk Save.

Nowe ustawienia urządzenia będą aktywne po jego ponownym uruchomieniu.

 

Po zakończeniu procedury konfiguracji obu punktów dostępowych

(TL-WA501G/TL-WA601G), zestawione zostanie bezprzewodowe połączenie mostowe.

Informacje dodatkowe:

W trakcie konfiguracji urządzenia możliwe jest zaznaczenie opcji With AP Mode. Aktywacja jej umożliwia punktom dostępowym (TL-WA501G/TL-WA601G) jednoczesną pracę w trybie AP i w trybie mostu. Dzięki niej, możliwe jest podłączenie do punktu dostępowego działającego w trybie mostu, innych klientów sieci bezprzewodowej.

Nie zaznaczenie tej opcji uniemożliwi podłączenie do punktu dostępowego skonfigurowanego w trybie mostu jakiegokolwiek klienta sieci bezprzewodowej.

Podobne artykuły:

W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną urządzeń TL-WA501G/TL-WA601G?

W jakim celu i w jaki sposób zmienić adres IP urządzeń TL-WA501G/TL-WA601G?

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.