Jak skonfigurować reguły lokalnego i zdalnego zarządzania na routerze 4G LTE TP-Link (nowe logo)?

Poradnik konfiguracji
Zaktualizowano w dniu 05-20-2022 13:19:50 PM 81178
Ten artykuł dotyczy: 

Poniższy przykład prezentujemy na modelu TL-MR6400.

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera.
Jak zalogować się na stronę konfiguracyjną routera TL-MR6400 (nowe logo)?

• Zarządzanie lokalne

Wskazówka: Domyślnie, wszystkie urządzenia połączone lokalnie mogą zarządzać routerem.

Możesz kontrolować uprawnienia lokalnych urządzeń do zarządzania routerem poprzez funkcję Zarządzania lokalnego.
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby sprecyzować ustawienia zarządzania lokalnego.

1. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną przy użyciu wcześniej utworzonego hasła.

2. Przejdź do zakładki Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Administracja (Administration).
Znajdź sekcję Zarządzanie lokalne.

3. Włącz Zarządzanie lokalne przez HTTPS jeśli chcesz zarządzać routerem przez HTTPS i HTTP, lub pozostaw funkcję wyłączoną,
jeśli chcesz zarządzać routerem tylko przez HTTP.

4. Ustaw numer portu dla połączeń HTTP i HTTPS. Możesz pozostawić domyślne porty, lub wpisać numer od 1024 do 65535.

5. Jeśli chcesz zezwolić określonemu urządzeniu na zarządzanie routerem, włącz Zezwól tylko następującym IP/MAC (Only Allow the Following IP/MAC)
i wpisz jego Adres IP lub Adres MAC urządzenia.

6. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić ustawienia.

7. Od teraz możesz zarządzać routerem poprzez HTTP lub HTTPS.

 

 

 

• Zarządzanie zdalne

Wskazówka: Domyślnie, urządzenia zdalne nie mogą zarządzać routerem od strony Internetu.

Możesz kontrolować uprawnienia urządzeń zdalnych do zarządzania routerem poprzez funkcję Zarządzania zdalnego.
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zezwonić urządzeniom zdalnym na zarządzanie routerem.

1. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną przy użyciu wcześniej utworzonego hasła.

2. Przejdź do zakładki Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Administracja (Administration).
Znajdź sekcję Zarządzanie zdalne.

3. Włącz funkcję Zarządzania zdalnego:

• Jeśli chcesz zarządzać swoim routerem tylko poprzez połączenie HTTP, włącz Zarządzanie zdalne, ale nie zaznaczaj opcji HTTPS.

• Jeśli chcesz zarządzać swoim routerem poprzez połączenie HTTPS, włącz Zarządzanie zdalne przez HTTPS.

4. Ustaw numer portu dla połączenia HTTP lub HTTPS. Możesz pozostawić domyślne porty lub wprowadzić inne z zakresu od 1024 do 65535.

5. Wybierz jakie urządzenia będą mogły zarządzać routerem:

• Jeśli chcesz zezwolić określonemu urządzeniu na zarządzanie routerem, włącz Zezwól tylko następującym IP/MAC (Only Allow the Following IP/MAC)
i wpisz jego Adres IP (WAN).

• Jeśli chcesz zezwolić wszystkim urządzenion na zarządzanie routerem, wybierz Wszystkie.

6. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić ustawienia.

7. Od teraz możesz zarządzać routerem zdalnie poprzez HTTP lub HTTPS, za pomocą adresu wyświetlonego w linijce
Zarządzaj tym routerem poprzez adres (Manage This Router via the Address).
UWAGA: Adres IP musi być publiczny!

Podobne FAQ

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.