Jak skonfigurować funkcję filtrowania adresów IP na bezprzewodowych routerach TP-Link?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 10-02-2011 03:58:36 AM 188734
Ten artykuł dotyczy: 

Funkcja filtrowania adresów IP (IP Address Filtering) routera umożliwia zablokowanie dostępu do Internetu wybranym komputerom.

Krok 1 Określ dla komputera statyczny adres IP. W przypadku dynamicznego przyznawania adresu IP (za każdym razem innego), funkcja filtrowania adresów IP nie może być wykorzystana.

Informacje na temat konfiguracji parametrów TCP/IP komputera znajdują się w artykule:  Jak skonfigurować parametry TCP/IP komputera, aby nawiązał on połączenie z routerem TP-Link?  

Krok 2 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz  Enter .

Krok 3 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

 

Krok 4 Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję Security->Firewall.

Krok 5 Zaznacz opcje: Enable Firewall(the feneral firewall switch), i Enable IP Address Filtering.

Aby umożliwić dostęp do Internetu wybranym komputerom, zaznacz opcję Deny the packets not specified by any filtering rules to pass through the router. Komputery, których adresy IP zostały zdefiniowane mają dostęp do sieci internetowej. W przeciwnym wypadku zaznacz opcję Deny the packets not specified by any filtering rules to pass through the router.

 

Krok 6 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Krok 7 Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję Security->IP Address Filtering.

Krok 8 Aby utworzyć nową regułę, naciśnij przycisk Add New.

Krok 9 W pole LAN IP Address wprowadź adres IP komputera dla którego będzie skonfigurowany dostęp do Internetu. Ustaw parametr Action na Allow, a Status na Enable.

Aby umożliwić dostęp do Internetu także innym komputerom, naciśnij przycisk Add New i utwórz nowe reguły. Można zdefiniować także zakres adresów IP, jeżeli adresy IP kolejnych komputerów znajdują się w zdefiniowanym zakresie, np. 192.168.1.10-192.168.1.20.

Aby jedynie udostępnić komputerom niektóre usługi internetowe, w polu WAN Port określ port usług. Np. Aby komputer o parametrze IP Address: 192.168.1.10 posiadał dostęp do sieci internetowej, ustaw pole Port WAN na 80 (port przeglądarek internetowych).

Krok 10 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Komputer o zdefiniowanym adresie IP posiada dostęp do Internetu (przez router). Jeżeli dodatkowo określono pole WAN Port, komputer uzyska jedynie dostęp do wybranych usług (właściwych dla danego portu).

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.