W jaki sposób skonfigurować parametry TCP/IP komputera?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 10-02-2011 23:11:54 PM 2340362

Dla systemu Windows XP

Krok 1 Na pasku systemowym systemu Windows naciśnij przycisk Start i wybierz opcję Control Panel.

Krok 2 Naciśnij dwukrotnie na ikonę Local Area Connection, a następnie zaznacz opcję Internal Protocol(TCP/IP) w oknie Local Area Connection Properties (rysunek poniżej) :

 

Krok 3 Naciśnij przycisk Properties. Zostanie wyświetlone okno TCP/IP Properties. 

Krok 4 Dostępne są dwa sposoby konfiguracji protokołu TCP/IP:    

  1. Przypisanie adresu przez serwer DHCP

Zaznacz opcje Obtain an IP address automatically (DHCP) oraz Obtain the DNS server addresses automatically, jak przedstawiono na rysunku poniżej. Te opcje mogą być zaznaczone domyślnie. Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

 

      2. Samodzielna konfiguracja adresu IP

1)      Zaznacz opcję Use the following IP address, jak przedstawiono na rysunku poniżej. Jeżeli adres LAN IP dla routera jest ustawiony na 192.168.1.1, adres IP dla komputera należy ustawić na 192.168.1.x ( gdzie x to wartość z zakresu 2-254), maskę sieci w polu Subnet mask na 255.255.255.0, natomiast bramę w polu Default gateway na 192.168.1.1.

2)     Zaznacz opcję Use the following DNS server addresses, jak przedstawiono na rysunku poniżej. Następnie wprowadź adresy IP serwerów DNS dostarczone przez dostawcę usług internetowych. Po zakończeniu konfiguracji, naciśnij przycisk OK .

 

Instrukcja dla systemu Windows Vista/Windows 7 (w tym artykule opisano konfigurację na systemie Windows Vista, dla systemu Windows 7 konfiguracje jest bardzo podobna):

Krok 1 Naciśnij jednocześnie klawisze windows + R.

Krok 2 W polu tekstowym wprowadź ncpa.cpl, a następnie naciśnij przycisk OK.

 
 
Krok 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane połączenie i wybierz opcję Properties.
 
Krok 4 Zaznacz opcję Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4), kliknij na nią dwukrotnie lub naciśnij przycisk Properties.
 
 
Krok 5 Istnieją dwie możliwości konfiguracji parametrów TCP/IP: przypisanie adresu przez serwer DHCP automatycznie lub konfiguracja ręczna.

1. Przypisanie adresu przez serwer DHCP

Zaznacz opcję Obtain an IP address automatically, a także w razie konieczności opcję Obtain the DNS server addresses automatically. Aby zapisać ustawienia naciśnij przycisk OK .

 
2. Konfiguracja ręczna

Zaznacz opcję Use the following IP address, wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres IP bramy domyślnej.

Zaznacz opcję Use the following DNS server addresses, wprowadź adresy IP serwerów DNS.

 Krok 5 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk OK.

 

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.