Rozwiązanie Aginet

Rozwiązanie do zarządzania Wi-Fi end-to-end przeznaczone dla ISP

Zaloguj się w Aginet

Rozwiązanie TP-Link Aginet zawiera Rozwiązanie TAUC, Rozwiązanie Aginet ACS, Aginet Config i Aplikację Aginet.
Zapewnia to dostawcom internetu w pełni funkcjonalną platformę do zarządzania Wi-Fi. ISP mogą z łatwością zredukować koszty obsługi
i zmaksymalizować zysk dzięki rozbudowanemu i elastycznemu rozwiązaniu.

 •  Rozwiązanie TAUC
 •  Rozwiązanie Aginet ACS
 •  Aginet Config
 •  Aplikacja Aginet

Rozwiązanie TAUC

TAUC - zarządzanie Wi-Fi nowej generacji, oferuje Serwer cloud TR-369 USP, TR-369 CPE klasy operatorskiej, spersonalizowaną aplikację mobilną
i dostosowane usługi API dla ISP będących naszymi klientami, aby tworzyć kompleksowe rozwiązanie TAUC.

Standardy sieciowe

Industry Standards

Zarządzenie w Chmurze

Unified Cloud Management

Wdrażanie Zero-Touch

Zero-Touch Deployment

Rozwiązywanie problemów
niemal w czasie rzeczywistym

Near Real-Time Troubleshooting

Zadania Agile

Agile Task

Integracja z Open API

Open API Integration
 
 

Rozwiązanie Aginet ACS

TP-Link Aginet ACS umożliwia WISP zredukować koszty i obsługę na miejscu, poprzez zdalne przeprowadzanie operacji, diagnostyki, konserwarcji
oraz ułatwia wdrażanie dzięki rozbudowanej automatyzacji.

Informacje diagnostyczne

Pro-Active Resolution

Informacje powiadomień

Aginet ACS

Centrum wsparcia

Serwer ACS

 •  

  Zarządzaj do
  100,000 CPE

 •  

  Wsparcie dla
  TR-181

 •  

  Menu konfiguracji
  Wi-Fi 6

 •  

  Zarządzanie
  za NAT-em

 •  

  Wizualizacja skanu
  sąsiadujących AP

 •  

  Zdalna aktualizacja
  oprogramowań

 •  

  Konto
  wielozadaniowe

 •  

  Test
  wydajności

Aginet Config

Korzystaj z Aginet Config, aby dostarczać spersonalizowaną konfigurację ISP jako domyślną dla wszystkich urządzeń. Ustawienia zostaną zachowane,
nawet wtedy, gdy klienci końcowi zresetują swoje urządzenia do ustawień fabrycznych przyciskiem Reset. Pozwala to obniżyć koszty obługi i konserwacji.

  •  

   Konfiguracja ogólna

  •  

   Konfiguracja Logo i Favicon

  •  

   Zachowaj nowe ustawienia domyślne w urządzeniach

  •  

   Określona konfiguracja

  •  

   Stosuj ustawienia do wielu urządzeń

Aplikacja Aginet

Użytkownicy końcowi mogą zarządzać, kontrolować i diagnozować sieć za pomocą aplikacji Aginet.
Dostawcy internetu mogą w aplikacji wyświetlać swoje logo.

 • Ease of use
  Ease of use
   

  Łatwa w użyciu

 • Rich family functions
  Rich family functions
  Rich family functions
   

  Rozbudowane funkcje rodzinne

 • Visualization

  Wizualizacja

 • Network diagnosis

  Diagnoza sieci

 • ISP co-branding

  Branding ISP

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.