Wat moet ik doen als ik mijn VIGI-apparaten niet kan bedienen?

VIGI Camera
Updated 09-15-2023 08:59:31 AM 11312
This Article Applies to: 

Als u de configuratie in de VIGI app hebt voltooid maar het VIGI-apparaat niet via de app kunt bedienen, volg dan onderstaande stappen om het probleem te verhelpen.

 

Probleem 1: Kan het VIGI-apparaat binnen het lokale netwerk niet bedienen

Stap 1. Controleer of de router correct werkt. Maak met uw telefoon of laptop verbinding met het wifi-netwerk van de router om te controleren of de router werkt.

Stap 2. Controleer of er MAC-filters, toegangsbeheerlijsten en firewallregels voor de router zijn ingeschakeld. Indien dit het geval is, schakel de regels uit en start het VIGI-apparaat opnieuw op.

Stap 3. Mogelijk wordt het probleem veroorzaakt door een slecht signaal of een kapotte kabel. Plaats het VIGI-apparaat in dat geval dichter bij de router/switch of controleer de ethernetverbinding van uw router/switch. Aanbevolen wordt om een kabel van 1 meter te gebruiken om de mogelijke oorzaak te detecteren.

Stap 4. Werk de firmware van het VIGI-apparaat bij.

 

Probleem 2: Kan het VIGI-apparaat niet op afstand bedienen.

Stap 1. Controleer of u het VIGI-apparaat binnen het lokale netwerk kunt bedienen. Raadpleeg Probleem 1 indien u het VIGI-apparaat niet binnen het lokale netwerk kunt bedienen.

Stap 2. Werk uw VIGI-apparaat bij naar de nieuwste firmwareversie. Zoek in de VIGI app naar uw model en ga naar Meer instellingen, tik vervolgens op Firmware bijwerken om de firmware bij te werken.

Stap 3. Wijzig de DNS-server van uw router.

Stap 4. Schakel indien mogelijk de firewallinstellingen van uw router/switch uit en start de router/switch opnieuw op.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.