Homepage > Blog > Wi-Fi do základních a středních škol

Wi-Fi do základních a středních škol

Podle tereza.krizankova

Wi-Fi do základních a středních škol
Obchodní příležitost

Autor: Marek Vyklický, Key Account Manager, TP-Link Czech

Moderní digitální technologie se stávají nedílnou součástí výuky na školách. Je proto důležité, aby infrastruktura škol byla funkční a bezpečná. Funkční, aby byli učitelé motivováni využívat digitální technologie ve výuce a rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení žáků. Bezpečná proto, aby školy uměly čelit hrozbám z vnějšího online světa.

Standard konektivity škol

Partnerům z řad systémových integrátorů se otvírají nové obchodní příležitosti díky plánovaným finančním příspěvkům do škol v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, který ve specifickém cíli 4.1 (oblast Vzdělávací infrastruktura) stanovuje intervenci v oblasti budování vnitřní konektivity škol. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlášení výzvy pro základní školy na konec letošního září a výzvy pro střední školy (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře) na říjen. 

Specifická pravidla těchto výzev se budou odkazovat na tzv. Standard konektivity škol. Jedná se o dokument definující základní technická kritéria cílového stavu školní síťové infrastruktury. Prakticky to jsou povinné, minimální a doporučené parametry projektu. Aktualizovanou verzi tohoto dokumentu zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách v červenci 2022.

 

LAN a WLAN síť

Partneři budou mít nyní možnost pomoci školám při návrhu síťové infrastruktury tak, aby jejich žádosti o podporu splňovaly daná kritéria. Pro řešení vnitřní konektivity školy, tj. pro část LAN a WLAN, jsou vhodným řešením řízené přepínače a přístupové body z řady Omada SDN od TP-Link. Splňují požadavky uvedené v bodech 2.3, 2.4 a 2.5. zmíněného Standardu konektivity škol. Zabezpečení sítě (hraniční firewall), ověřování uživatelů a logování provozu se v rámci projektu řeší pomocí prvků a nástrojů jiných výrobců. TP-Link prvky pak s těmito dalšími zařízeními komunikují, např. při ověřování uživatelů pomocí standardu 802.1X nebo při přidělování uživatelů do VLAN v rámci napojení autentizace a autorizace do systému Eduroam.

Centralizovaná správa sítě

Řešení Omada SDN od TP-Link nabízí centralizovanou správu Wi-Fi přístupových bodů a řízených L2/L3 přepínačů z jednoho rozhraní. Srdcem sítě je řídící kontroler (řadič). Jeho bezplatná softwarová verze se instaluje na vlastní počítač nebo server s operačním systémem Windows nebo Linux. Hardwarové kontroléry OC200 a OC300 nabízí správu až 100, resp. 500 zařízení bez potřeby dalších licencí, s volitelným cloudovým přístupem pro vzdálenou správu z mobilní aplikace nebo webového prohlížeče. Kontroler mimo jiné řídí rozdělení zátěže mezi jednotlivé přístupové body nebo bezproblémový přechod uživatelů mezi přístupovými body pomocí roaming protokolů 802.11k/r/v.

Wi-Fi pro každou aplikaci

Kromě „tradičních“ stropních přístupových bodů, které se umísťují na strop nebo stěny chodeb či učeben, jsou pro školy zajímavým řešením také nástěnné (tzv. Wall) přístupové body pro instalaci v místě elektroinstalační krabice. V učebně tak lze jednoduše přeměnit existující Ethernet zásuvku na přístupový bod, volitelně s dalšími Ethernet porty a průchozím PoE napájením pro připojení dalších zařízení. Opravdu vysoký počet klientských zařízení, např. v přednáškové aule, obslouží výkonné přístupové body s označením HD (High Density). Pro pokrytí venkovních školních areálů nebo sportovišť jsou určeny robustní a teplotně zodolněné venkovní přístupové body.

Spolehlivá a bezpečná síť

Přístupové body Omada jsou vybaveny funkcí automatického ladění kanálů a síly signálu (Auto TX Power) společně s detekcí a reakcí na non-Wi-Fi rušení, např. od mikrovlnné trouby. To zajišťuje spolehlivý a stabilní provoz Wi-Fi sítě. Časový plán dovoluje automaticky vypnout a zapnout danou Wi-Fi síť v předvoleném čase. V kombinaci s přepínačem a jeho funkcí časového plánu pro PoE napájení pak je možné automaticky zapnout / vypnout celý přístupový bod, např. ve večerních hodinách. Tím se snižuje spotřeba elektrické energie a také zvyšuje bezpečnost sítě.

Přístupové body Omada umožňují vytvořit vzájemně oddělené sítě pro učitele, žáky a hosty pomocí více SSID, s možností izolace jednotlivých klientů. Podporují ověřování uživatelů oproti databázi účtů pomocí protokolu 802.1X a napojení na Radius server, nebo pomocí Captive portálu včetně řešení dočasných přístupů. Bezdrátový přenos zabezpečuje šifrování WPA2-Enterprise a u Wi-Fi 6 modelů také WPA3-Enterprise.

 

Záruka a podpora

TP‑Link kryje všechny řízené přepínače a přístupové body řady Omada zárukou pět let. Svým zákazníkům poskytuje lokální technickou podporu v češtině.  Pro partnery je určen SMB partnerský program, který nabízí např. registraci projektů, speciální projektové ceny, zvýhodněné demo sady, hands-on a online školení či pomoc při návrhu sítě. Pro více informací navštivte www.tplinkpartner.cz

tereza.krizankova

From United States?

Get products, events and services for your region.