Мрежи в транспорта

 • Пълно Wi-Fi покритие на голямо открито пространство
 • Непрекъснат роуминг
 • Висок брой клиенти едновременно
 • Лесно разполагане във вътрешни и външни зони
 • Висока мрежова сигурност в обществена зона

Железопътните линии, метрото, самолетите и други транспортни системи привличат все по-голям интерес към използването на безжични комуникации за критично важни и не толкова критично важни услуги за подобряване на производителността, надеждността и изживяването на пътниците. Такива места предоставят интернет на пътниците не само като услуга с добавена стойност, но и като съществено удобство.

TP-Link Omada предлага пълно Wi-Fi покритие в тези големи открити пространства, за да отговори на нуждите на пътниците, които са голям брой едновременно.

Мрежови изисквания

 • Пълно Wi-Fi покритие в големи вътрешни или външни пространства.
 • Осигурете бързи, сигурни и надеждни безжични мрежи за голям брой пътници.
 • Портал за автентификация с множество опции за удостоверяване при влизане, за да се гарантира сигурен и гъвкав достъп до Wi-Fi мрежата.
 • Лесна инсталация и разполагане, за да се отговори на различни изисквания за вътрешна и външна среда.
 • Лесно централизирано управление и удобна поддръжка на оборудването.
 • Разширени функции за сигурност за защита на мрежата от заплахи и осигуряване на стабилност.

Предимства на решението

Transportation Solution Topology

*Omada хардуерен контролер и Omada софтуерен контролер също могат да бъдат заменени с Omada облачно базиран контролер.

Предимства на решението

Пълно Wi-Fi покритие на големи открити пространства

AP с монтаж на таван, външни AP, заедно с широколентови Pharos устройства, осигуряват стабилна и високоскоростна Wi-Fi мрежа на железопътни гари, летища, автогари и метростанции

Wi-Fi разполагане с висока плътност

Omada Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 APs подобряват ефективността и осигуряват производителност от най-високо ниво.

Защитена мрежа за гости с Портал за автентификация

Осигурете сигурен Wi-Fi достъп за гости, заедно с множество опции за автентификация (SMS/Facebook WiFi/ваучер и др.).

Непрекъснат роуминг за безпроблемни поточни предавания

Уверете се, че пътниците се наслаждават на непрекъснат стрийминг по време на пътуване, като превключвате автоматично клиентите към точките за достъп с оптимален сигнал.

Лесно централизирано управление

Управлявайте централно вашите точки за достъп, комутатори, рутери и други, отвсякъде и по всяко време,  и всичко от един лесен за използване интерфейс.

Близки и отдалечени мрежови връзки

PoE превключвателите и широколентовите Pharos broadband осигуряват мрежови връзки от къси до дълги разстояния за точки за достъп и камери за наблюдение.

Лесна инсталация и разполагане

Лесната конструкция за монтаж, поддръжката на PoE, Mesh технологията и предаванията на дълги разстояния от широколентови Pharos устройства позволяват лесна инсталация и разполагане, дори в отдалечени вътрешни и външни зони.

Защита на вашата мрежа от заплахи

Използвайте мощни защитни стени, откриване на заплахи и защита на устройствата, обвързване на IP-MAC-Port-VLAN, URL идентификация и филтриране, WPA3 и по-усъвършенствани функции за сигурност.

Препоръки за продукти

DownloadВисокопроизводителни решения

Продукти Модели Разполагане Характеристики
Комутатори TL-SG3210XHP-M2 Машинно помещение 8× 2.5 G 802.3af/at PoE RJ45 порта; 2× 10 G SFP+ слота; 240 W PoE обща мощност
TL-SG3428XMP Машинно помещение 24× Gigabit 802.3af/at PoE RJ45 порта; 4× 10 G SFP+ слота; 384 W PoE обща мощност
TL-SG3428X Машинно помещение 24× Gigabit RJ45 порта; 4× 10 G SFP+ слота
TL-SG2210MP Машинно помещение 8×Gigabit 802.3af/at PoE RJ45 порта; 2× Gigabit SFP слота; 150 W PoE обща мощност
АР с монтаж на тавана EAP660 HD Среди с висока плътност
(гари, летища)
Wi-Fi 6 (11AX) подобрява ефективността в среди с висока плътност; Wi-Fi скорост до 3600 Mbps; 1× 2,5 G RJ45 порт; Непрекъснат роуминг; Портал за автентификация; Поддържа 802.3at PoE
EAP245 Офис площ, склад Вътрешно покритие на дълги разстояния; Двулентова 11AC Wi-Fi мрежа със скорости до 1750 Mbps; Непрекъснат роуминг; Портал за автентификация; Поддържа 802.3af и пасивно PoE
Външни АР EAP225-Outdoor Отдалечена зона Външно покритие на дълги разстояния; Двулентова 11AC Wi-Fi мрежа със скорост до 1200 Mbps; 1× Gigabit RJ45 порт; поддържа 802.3af и пасивно PoE; Mesh; Непорекъснат роуминг; IP65 корпус устойчив на атмосферни влияния 

Забележка: всички горепосочени продукти се поддържат от Omada SDN и ZTP, Поддържат се отдалечено и бързо отстраняване на неизправности и централизирано облачно управление.

 

DownloadЦеново-ефективни решения

Продукти Модели Разполагане Характеристики
Рутери TL-ER7206 Машинно помещение 5× GE RJ45 порта + 1× Gigabit SFP порт; до 4 WAN порта; защитна стена; VPN
Комутатори TL-SG3428 Машинно помещение 24× Gigabit RJ45 порта; 4× Gigabit SFP+ слота
TL-SG2428P Машинно помещение 24× Gigabit 802.3af/at PoE RJ45 порта; 4× Gigabit SFP слота; 250 W PoE обща мощност
TL-SG2008P Машинно помещение 4× Gigabit 802.3af/at PoE RJ45 порта 4× Gigabit не-PoE RJ45 порта; 62 W PoE обща мощност
AP с монтаж на таван EAP620 HD Среди с висока плътност
(гари, летища)
Wi-Fi 6 (11AX) подобрява ефективността в среди с висока плътност; Wi-Fi до 1800 Mbps; непрекъснат роуминг; Портал за автентификация; Поддържа 802.3at PoE
EAP115 Офис площ, склад Вътрешно покритие на дълги разстояния; 300 Mbps Wi-Fi; Портал за автентификация; Поддържа 802.3af PoE
Външни АР EAP110-Outdoor Отдалечена зона Покритие на открито на дълги разстояния; 300 Mbps Wi-Fi; IP65 корпус устойчив на атмосферни влияния; Поддържа пасивно PoE

Забележка: всички горепосочени продукти се поддържат от Omada SDN и ZTP, Поддържат се отдалечено и бързо отстраняване на неизправности и централизирано облачно управление.


From United States?

Get products, events and services for your region.