Nếu bạn quên mật mã của Controller EAP?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 04-21-2022 04:58:43 AM 190505
This Article Applies to: 

EAP Controller cung cấp các đặc quyền truy cập khác nhau cho các vai trò khác nhau (quản trị viên, người điều hành và người quan sát). Nếu bạn quên mật mã của EAP Controller, bạn có thể làm theo các bước sau để lấy lại.

Trường hợp 1 Nếu bạn quên mật mã của người quan sát hoặc người điều hành, bạn có thể yêu cầu quản trị viên sửa đổi mật mã đó trong Controller Settings --> User Account.

Lưu ý: Đối với controller phiên bản V4 trở lên, nếu bạn quên mật mã của người xem, bạn có thể yêu cầu quản trị viên sửa đổi trên trang Admin.

Trường hợp 2 Nếu bạn quên mật mã của quản trị viên và các EAP vẫn có thể truy cập internet, trong trường hợp này, bạn có thể lấy lại mật mã qua Email của quản trị viên hoặc tính năng Truy Cập Cloud. Nhưng trước khi có thể sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần hoàn thành các cài đặt sau.

  1. Lấy lại mật mã thông qua tính năng Truy cập Cloud.

Lưu ý: Đối với controller phiên bản V4 trở lên, chúng tôi KHÔNG THỂ lấy lại mật mã quản trị viên thông qua tính năng Truy cập Cloud. Tham khảo Quên Mật Mã để đặt lại mật mã của quản trị viên.

Điều kiện tiên quyết:

  1. Vào Cloud Access, bật Cloud Access và liên kết ID TP-Link.

Lưu ý: Nếu bạn không có ID TP-Link, trước tiên bạn cần đăng ký một ID.

  1. Nhấp Log in and bind

  1. Truy cập https://omada.tplinkcloud.com/login và nhập ID TP-Link

  1. Bạn sẽ thấy tất cả Controller Omada và OC200 được liên kết với ID TP-Link của bạn. Nếu Controller Omada của bạn đang chạy, hãy nhấp vào Khởi chạy (Launch) và sau đó bạn sẽ truy cập Omada Controller.

  1. Sau đó vào Controller Settings --> User Account để thay đổi mật mã.

 

  1. Lấy lại mật mã qua Email của quản trị viên.

Điều kiện tiên quyết:

Vào Controller Settings --> General Settings --> Mail server. Điền tất cả các thông tin được yêu cầu trong trang này và nhấp Apply.

Máy chủ mail này được sử dụng để gửi email đến địa chỉ Email của quản trị viên để đặt lại mật mã.

Khi bạn cố gắng lấy lại mật mã của mình, nó sẽ yêu cầu địa chỉ email của quản trị viên để kiểm tra xem bạn có phải là quản trị viên hay không.

Nếu địa chỉ Email không khớp, bạn sẽ không thể lấy lại mật mã của mình. Bạn có thể kiểm tra và sửa đổi địa chỉ email trong Controller Settings --> User Account.

Các bước đặt lại mật mã quản trị viên:

  1. Nhấp vào Quên mật mã (Forgot Password) ngay bây giờ

https://static.tp-link.com/image003_1473403198678c.jpg

  1. Điền địa chỉ email của quản trị viên vào hộp và nhấp vào Đặt lại mật mã (Reset Password).

https://static.tp-link.com/image004_1473403178110s.jpg

  1. Nếu bạn điền đúng địa chỉ email, bạn sẽ nhận được một email như hình dưới đây. Nhấp vào hyperlink, bạn sẽ có thể đặt lại mật mã ngay bây giờ.

https://static.tp-link.com/image005_1473403214683y.jpg

Lưu ý: Nếu bạn không ở trên máy chủ đã cài đặt EAP Controller bạn cần thay đổi IP trên hyperlink. Một cách khác để tránh trường hợp này là đặt máy chủ lưu trữ trong Controller Settings --> General Settings --> Basic Settings.

Bạn thậm chí có thể thay đổi nó thành địa chỉ IP công cộng nếu bạn đang kiểm soát nó từ xa. Tham khảo  Q12: Tôi có thể quản lý các thiết bị EAP của mình trên Internet không? để tìm hiểu cách điều khiển từ xa mạng EAP của bạn.

Trường hợp 3 Nếu bạn quên mật mã của quản trị viên nhưng không thể truy xuất mật mã của mình trong trường hợp 2, rất có thể bạn chưa đặt máy chủ mail hoặc bạn quên địa chỉ email của quản trị viên, bạn cần gỡ cài đặt phần mềm và cài đặt lại. Đây sẽ là sự lựa chọn cuối cùng.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.