Làm thế nào để mở ports trên TP-Link wireless Router

User Application Requirement
Updated 07-10-2012 14:54:20 PM 913777
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của router(mặc định là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1)-->Enter

Bước 2 : Nhập username và password để đăng nhập, mặc định là admin cho cả 2

Bước 3 : Click Forwarding-->Virtual Servers bên phía tay trái, sau đó bấm Add New

Bước 4 : Nhập Service port mà bạn muốn mở và địa chỉ IP của máy tính, chọn ProtocolTCP,UDP hoặc ALL, thay đổi Status thành Enable

Bước 5 : Click Save để lưu các cấu hình

Lưu ý :

Nếu bạn muốn mở port 80 cho Web server trong máy tính của bạn, port quản lý của router sẽ thay đổi thành 8080, và bạn cần nhập http://192.168.1.1:8080 để kết nối tới router

 

Các bài viết liên quan :

Làm thế nào để mở ports trên TP-Link wireless Router dành cho Xbox Live

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.