Cách cấu hình Port Mirror trên Switch Thông Minh Easy TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 09-15-2022 09:13:22 AM 130646
This Article Applies to: 

Port Mirror có thể nhân bản datagram được truyền qua Mirrored Port sang Mirroring Port. Tính năng này cho phép quản trị viên mạng nắm bắt dữ liệu của một cổng cụ thể để giám sát mạng hoặc khắc phục sự cố.

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách cấu hình Port Mirror trên Easy Smart Switch bằng ví dụ sau:

1. Chọn System---->Monitoring---->Port Mirror:

 

2. Bật tính năng Port Mirror và chọn một Port Mirroring trong danh sách thả xuống ở bên phải:

 

3. Chọn Mirrored Port ở hộp bên trái và chọn chế độ Ingress hoặc Egress ở bên phải để theo dõi các hướng truyền dữ liệu khác nhau của Mirrored Port. Nếu chế độ Vào và Ra của một cổng đều được đặt là “Tắt”, thì cổng này sẽ không được sao chép. Một Mirroring Port có thể giám sát nhiều hơn một Mirrored Port.

 

 

4. Sau khi bạn hoàn thành việc đó, hãy nhấp vào “Apply”, trạng thái của Port Mirror sẽ được hiển thị ở phía dưới:

Khi bạn hoàn thành các bước trên, bạn có thể đạt được dữ liệu được truyền qua cổng nhân bản trên mirroring port.

 

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.