Làm thế nào để sử dụng lệnh Ping

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-18-2012 11:50:28 AM 335657

Tổng quan :

Ping (Packet Internet Groper) là lệnh dùng để kiểm tra kết nối giữa 2 nút mạng bằng cách gửi gói tin từ một host và sau đó thông báo thời gian cần thiết để nhận được một phản hồi. Các nút mạng nói trên có thể là trong mạng nội bộ, mạng diện rộng hay bất kỳ nơi nào trên Internet. Bạn có thể sử dụng ping với địa chỉ IP hoặc tên miền của nút mạng đích cần kiểm tra

Định dạng :

Nhập chữ ping, sau đó là phím khoảng cách, tiếp đến là tên miền hoặc địa chỉ IP (nhấn Enter để xem kết quả của lệnh ping)

Kết quả :

Nếu nó hiển thị một loạt dòng phản hồi (Reply)  thì kết nối đó đang làm việc. Thông số thời gian cho bạn thấy tốc độ của kết nối. Nếu bạn thấy nó phản hồi là "timed out" thì có nghĩa là đã sảy ra sự cố ở chỗ nào đó giữa máy tính và tên miền cần ping

Trên Windows :

Trong Windows, click Start-> Programs-> Accessories-> Command Prompt, thao tác này sẽ đưa bạn tới giao diện cửa sổ như hình dưới, hoặc click Start-->Run và gõ cmd sau đó Enter

1.          Ping địa chỉ IP

2.              Ping tên miền

Trên MAC :

Hard Drive -> Applications -> Utilities -> Terminal

Trên Linux :

Mở cửa sổ telnet/TERMINAL.

Trên iPhone :

http://www.ehow.com/how_5045546_ping-network-iphone.html

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.