Tôi có thể làm gì nếu Báo cáo hàng tuần của Homeshield trống?

Xử lý sự cố
Updated 05-09-2022 04:51:22 AM 5838
This Article Applies to: 

Nếu bạn nhận được thông báo rằng báo cáo hàng tuần đã sẵn sàng trong hộp thư tin nhắn của Ứng dụng Deco hoặc Ứng dụng Tether, nhưng trang nhắc 'Chưa có báo cáo hàng tuần' (như trong hình bên dưới) khi bạn kiểm tra báo cáo hàng tuần, bạn có thể hãy thử khắc phục sự cố sau:

Bước 1:  Vui lòng kiểm tra xem Deco / router chính có ở chế độ router hay không.

Nó không hỗ trợ tạo dữ liệu báo cáo Hàng tuần làm việc ở chế độ Điểm truy cập.

 

Bước 2: Vui lòng kiểm tra xem bạn đã quét bảo mật mạng trên trang Homeshield hay đã sử dụng tính năng Quyền kiểm soát của phụ huynh trong tuần qua.

Báo cáo hàng tuần dựa trên tính năng Quét mạng và Quyền kiểm soát của phụ huynh. Nếu chúng tôi không thực hiện Quét mạng hoặc không sử dụng tính năng Quyền kiểm soát của phụ huynh, báo cáo hàng tuần sẽ trống.

 

Bước 3: Vui lòng kiểm tra xem tên của hồ sơ Quyền kiểm soát của phụ huynh có chứa các dấu ngoặc kép, chẳng hạn như "Clare's Phone" hay không.

Nếu vậy, vui lòng xóa các dấu ngoặc kép khỏi tên. Ví dụ: thay đổi tên hồ sơ thành 'Clare Phone' từ 'Clare's Phone'.

Và sau đó vui lòng chờ báo cáo hàng tuần tiếp theo vào thứ hai để kiểm tra xem vẫn chưa có nội dung gì.

 

 

Nếu các đề xuất trên vẫn không thể giải quyết được sự cố của bạn, vui lòng thu thập thông tin sau và liên hệ với Bộ phận hỗ trợ TP-Link

1. Địa chỉ Mac của Deco / Router chính. Bạn có thể kiểm tra nó trên nhãn dưới cùng.

2. Ảnh chụp màn hình Quyền kiểm soát của phụ huynh để chúng tôi có thể kiểm tra tên hồ sơ.

Related FAQs

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.