Sự khác biệt giữa chế độ Standalone và chế độ Controller của router Doanh nghiệp

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 04-29-2022 07:04:16 AM 7812
This Article Applies to: 

Hiện tại, các router thương mại có hai chế độ quản lý: Độc lập (Standalone) và Bộ điều khiển (Controller). Độc lập (Standalone) sử dụng giao diện người dùng Web để quản lý và Controller cần sử dụng phần mềm Omada Controller để quản lý. Omada Controller là phần mềm quản lý tập trung có thể quản lý không chỉ các router mà còn cả các switch Omada và EAP, phù hợp với các giải pháp Omada SDN. Nếu bạn có cả bộ thiết bị Omada, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Controller để quản lý router nếu bạn chỉ có một router, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Giao diện người dùng Web để quản lý router.

Lưu ý: Sau khi controller quản lý router, nó không thể được quản lý bằng giao diện người dùng web.

Các tính năng của router ở chế độ Độc lập (Standalone) và bộ điều khiển (controller) hơi khác nhau. Chúng tôi tóm tắt ba loại tính năng dựa trên chế độ Độc lập (Standalone) của Router và chế độ Controller:

 

1) Các tính năng có sẵn và có thể được định cấu hình cả trên Chế độ điều khiển (Controller) và Chế độ độc lập (Standalone). Nhưng sẽ có một số khác biệt về tính năng. Nếu Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, loại tính năng này được định cấu hình với Bộ điều khiển (Controller) vẫn hoạt động vớ Router.

2) Các tính năng chỉ được hỗ trợ và định cấu hình trong chế độ Bộ điều khiển (Controller). Nếu Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, cấu hình không còn hiệu lực.

3) Các tính năng chỉ được hỗ trợ và định cấu hình ở chế độ Độc lập (Standalone).

4) Các tính năng được hỗ trợ cả trên chế độ Bộ điều khiển (Controller) và chế độ Độc lập (Standalone), nhưng chỉ có thể được định cấu hình trên Bộ điều khiển (Controller). Nếu Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, cấu hình sẽ tiếp tục hoạt động.

 

1. Các tính năng có sẵn và có thể được định cấu hình trên cả Bộ điều khiển (Controller) và Router ở chế độ Độc lập (Standalone). Nhưng sẽ có một số khác biệt về tính năng. Nếu Bộ điều khiển Omada ngoại tuyến, loại tính năng này được định cấu hình với Bộ điều khiển Omada vẫn hoạt động với Router.

Chúng tôi liệt kê các tính năng sau đây sẵn có và có thể được định cấu hình trên cả Bộ điều khiển (Controller) và Router ở chế độ Độc lập (Standalone). Nhưng các tính năng này sẽ có một số khác biệt ở hai chế độ. Khi các tính năng này được định cấu hình trên Bộ điều khiển (Controller) và Router được thông qua, Bộ điều khiển (controller) sẽ cấp cấu hình cho các router được kết nối. Khi Bộ điều khiển (controller) ngoại tuyến, cấu hình tiếp tục hoạt động vì nó đã được lưu trên Router.

 • Phát Hiện Trực Tuyến

Trong chế độ Bộ điều khiển (Controller), độ phân giải DNS được sử dụng để phát hiện xem mạng WAN có trực tuyến hay không và khoảng thời gian phát hiện có thể được tùy chỉnh. Ở chế độ Độc lập (Standalone), phương pháp kiểm tra Ping được sử dụng để phát hiện và không thể tùy chỉnh khoảng thời gian.

 

 • Kiểm Soát Truy Cập

Gateway ACL ở chế độ Bộ điều khiển (Controller) chỉ có thể hạn chế lưu lượng từ LAN sang WAN; ACL ở chế độ Độc lập (Standalone) cũng có thể hạn chế lưu lượng từ WAN sang LAN và LAN sang LAN.

 

 • VLAN

Mặc dù Giao diện VLAN có thể được đặt ở cả hai chế độ, nhưng không thể thay đổi PVID của cổng router trong chế độ Bộ điều khiển (controller), chế độ này cần được sử dụng với switch. Ở chế độ Độc lập (standalone), PVID của cổng router có thể được sửa đổi.

 • Cổng Chuyển Tiếp
 • Kiểm Soát Băng Thông
 • Giới Hạn Phiên
 • Cân Bằng Tải
 • Đinh Tuyến Chính Sách
 • Định Tuyến Tĩnh
 • VPN (PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN)
 • Attack Defense
 • Phạm Vi Thời Gina
 • DNS Động
 • UPnP
 • SNMP
 • SSH
 • IPTV

 

2. Các tính năng chỉ được hỗ trợ và định cấu hình trong chế độ Bộ điều khiển (Controller). Nếu Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, cấu hình không còn hiệu lực.

Các tính năng chỉ được hỗ trợ và định cấu hình trong chế độ Bộ điều khiển (Controller). Nếu Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, cấu hình không còn hiệu lực.

Chúng tôi liệt kê các tính năng sau đây cần Bộ điều khiển (Controller) để tiếp tục chạy mọi lúc.

 • Portal: Voucher, External Portal Server, SMS Portal, Facebook Portal, Local User

Sau khi Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, các máy khách có dây đã được xác thực có thể hoạt động mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, các máy khách mới được kết nối cố gắng xác thực tại thời điểm này không thể vượt qua xác thực vì chức năng xác thực không hoạt động.

 

 • Lịch Reboot

 

 

3. Các tính năng chỉ được hỗ trợ và định cấu hình ở chế độ Độc lập (Standalone).

Chúng tôi liệt kê các tính năng sau đây chỉ được hỗ trợ và định cấu hình ở chế độ Độc lập (Standalone).

 • Cổng (Port)

Tính năng phản chiếu cổng (Port mirroring) được hỗ trợ ở chế độ Độc lập (Standalone) và có thể thay đổi tốc độ và chế độ làm việc (full duplex/half duplex) của mỗi cổng (ngoại trừ cổng SFP WAN).

 

 • Loại Dịch Vụ

Ở chế độ Độc lập (Standalone), bạn có thể xác định các mục nhập loại dịch vụ sẽ xuất hiện dưới dạng các điều kiện phù hợp để bạn chọn khi định cấu hình các quy tắc của Kiểm soát truy cập trong Tường lửa.

 

 • Liên kết IP-MAC

Ở chế độ Độc lập (Standalone), Router có tính năng Chống giả mạo ARP. Chống giả mạo ARP có thể bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công giả mạo ARP. Nó hoạt động dựa trên Liên kết IP-MAC.

 

 • Lọc MAC

Lọc MAC có thể làm rớt hoặc cho phép các gói từ một số thiết bị nhất định đi qua router dựa trên địa chỉ MAC của thiết bị. Nó có thể giới hạn lưu lượng mạng và quản lý các hành vi truy cập mạng.

 

 • Chẩn đoán

Chẩn đoán là phát hiện trạng thái kết nối mạng hiện tại, bao gồm Ping và theo dõi. Cả hai đều được sử dụng để kiểm tra kết nối giữa hai thiết bị trong mạng.

 

 • One-to-One NAT

Tính năng này có thể tạo mối quan hệ giữa địa chỉ IP riêng và địa chỉ IP công cộng. Nó chỉ có hiệu lực khi loại kết nối của WAN là IP tĩnh.

 

 • Kích Hoạt Cổng

Kích hoạt cổng là một tính năng được sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng động trên một cổng nhất định đến một máy chủ cụ thể trên mạng nội bộ. Nó chủ yếu được áp dụng cho game online, VoIP, trình phát video, v.v.

 

4. Các tính năng được hỗ trợ cả trên Bộ điều khiển (Controller) và chế độ Độc lập (Standalone), nhưng chỉ có thể được định cấu hình trên Bộ điều khiển (Controller). Nếu Bộ điều khiển (Controller) ngoại tuyến, cấu hình sẽ tiếp tục hoạt động.

Không có chỗ để định cấu hình các loại tính năng này ở chế độ Độc lập (Standalone ) ngay cả khi chúng có sẵn trên chính Router. Khi các tính năng này được định cấu hình trên Bộ điều khiển (Controller ) với Router được thông qua, Bộ điều khiển (Controller) sẽ cấp cấu hình cho các router được kết nối. Khi Bộ điều khiển (Controller)  ngoại tuyến, cấu hình tiếp tục hoạt động vì nó đã được lưu trên Router.

 

 • IPsec VPN

Thuật toán mã hóa bất đối xứng của IPsec VPN ở chế độ Bộ điều khiển (Controller) hỗ trợ lên đến DH26

 

 • Tưởng lửa

Trong chế độ Bộ điều khiển (Controller), bạn có thể sửa đổi Thời gian chờ trạng thái trong tường lửa. Ở chế độ Độc lập (Standalone), nó là giá trị mặc định và không thể sửa đổi.

 

 • LED

Đèn LED của router có thể tắt hoặc mở trên chế độ Controller, và nó được bật mặc định trong chế độ độc lập (Standalone).

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.